Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "พระนครศรีอยุธยา" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด"พระนครศรีอยุธยา" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกกแก้วบูรพา ม. 1 บ้านหนองกก ตำบลกกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดกระโจมทอง ม. 2 ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกระแซง ม. 2 บ้านกระแชง ตำบลกระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดกระโดงทอง ม. 7 บ้านปลายนา ตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกล้วย ม. 11 บ้านกล้วย ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง บ้านเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง ม. 11 ตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง ม. 2 ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง ม. 3 บ้านขวางกลาง ตำบลบ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง ม. 4 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางเกาะระกำ ม. 8 ตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางขุย ม. 5 บ้านกลางขุย ตำบลหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางคลองวัฒนาราม ม. 1 ตำบลเจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางคลองสระบัว ม. 3 ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางทุ่ง ม. 2 บ้านนา ตำบลบ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางปากกราน ม. 13 บ้านกลางคลองตะเคียน ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางรามัญ ม. 5 บ้านกลาง ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราช ม. 7 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกอไผ่ ม. 3 ตำบลบางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดกะสังข์ ม. 1 บ้านกะสังข์ ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดกำแพง ม. 4 บ้านเลน ตำบลบ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดกำแพงแก้ว ม. 1 ตำบลสะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดกิ่งแก้ว(ปิ่นแก้ว) ม. 5 บ้านกิ่งแก้ว ตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีกรุ ม. 1 ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีทอง ม. 5 บ้านกุฎีทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีทอง ม. 7 ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีลาย ม. 7 ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุ่มแต้ ม. 6 บ้านกุ่มแต้ ตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดเกตุ ม. 3 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเก้าห้อง ม. 4 บ้านเก้าห้อง ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะแก้ว ม. 12 ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม ม. 1 ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 3 ตำบลลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะเลิ่ง ม. 1 ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้ว ม. 6 ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้วตา ม. 1 ตำบลบางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้วฟ้า ม. 1 บ้านแก้วฟ้า ตำบลแก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้วสุวรรณ ม. 3 บ้านปิ่นแก้ว ตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่ ม. 3 บ้านแจ้ง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่จ้น ม. 10 บ้านไก่จ้น ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่เตี้ย ม. 2 บ้านมอญ ตำบลบ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่เตี้ย ม. 5 บ้านคลองน้อย ตำบลคลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา

"ข"
วัดขนอน ม. 1 บ้านขนอน ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอน ม. 6 บ้านขนอน ตำบลหนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอนใต้ ม. 11 บ้านกรด ตำบลบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอนเหนือ ม. 11 บ้านกรด ตำบลบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนจ่าธรรมาราม ม. 4 ตำบลห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนทราย ม. 10 บ้านทุ่งชายเคือง ตำบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนทิพย์ ม. 12 บ้านขุนทิฑย์ ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนพรหม ม. 5 บ้านขุนพรหม ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดขุมแก้ว ม. 1 บ้านกระจิว ตำบลกระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดเขาดิน ม. 4 บ้านเขาดิน ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดเขียนลาย ม. 4 ตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดโขดเขมาราม ม. 2 บ้านโขด ตำบลบ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

"ค"
วัดคงษาสุทธาราม ม. 1 บ้านลาดน้ำเค็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดครุธาราม ม. 5 บ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดคลอง26(สันติธรรมาราม) ม. 3 บ้านคลอง 26 ตำบลวังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองตัน ม. 5 บ้านคลองตัน ตำบลบางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองน้ำชา ม. 7 บ้านคลองน้ำชา ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองบุญ ม. 1 บ้านคลองควาย ตำบลน้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองพุทรา ม. 10 บ้านคลองพุทธา ตำบลบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดคานหาม ม. 4 บ้านคานหาม ตำบลคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ ม. 6 บ้านคู้สลอดวุฒิโสภณ ตำบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดแค ม. 4 บ้านแค ตำบลปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดแค ม.2 บ้านเกาะลอย ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดแคท่าเรือ บ้านโคกมะนาว ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดโคก ม. 4 ตำบลพุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกกรวด ม. 12 บ้านโคกกรวด ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกกลาง ม. 5 ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกจินดาราม ม. 7 บ้านโคกแขก ตำบลคลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกจุฬา ม. 9 บ้านโคกจุฬา ตำบลสามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกช้าง(เทพกุญชร) ม. 1 บ้านสามง่าม ตำบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกทอง ม. 12 บ้านกุฎี ตำบลกุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกโพธิ์ ม. 7 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกม่วง ม. 1 บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกมะยม ม. 5 บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกสังข์ ม. 7 บ้านโคกสังข์ ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกเสือ ม. 3 บ้านโคกเสือ ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกหิรัญ ม. 2 ตำบลบางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา

"จ"

วัดจงกลมณี(จงกลณี) ม. 3 บ้านขวาง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดจรเข้ไล่(จรเข้) ม. 2 บ้านคลองจรเข้ ตำบลดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดจอมเกษ ม. 2 บ้านขยาย ตำบลขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดจักราช ม.6 จักราช ตำบลจักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทร์ ม. 1 ตำบลบางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทร์ประเทศ ม. 6 ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทาราม ม. 4 บ้านกบเจา ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดจำปา ม. 4 บ้านจำปา ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดจุฬามณี ม. 6 บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดเจดีย์แดง ม. 4 บ้านแดง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจริญธรรม ม. 3 บ้านวัด ตำบลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าเจ็ดนอก ม. 3 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าเจ็ดใน ม. 3 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าปลุก ม. 4 บ้านเจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ม. 2 บ้านเจ้าแปด ตำบลมารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดแจ้ง ม. 1 ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดแจ้ง ม. 6 บ้านไผ่ล้อม ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา

"ฉ"

วัดฉัตรทองดำริธรรม ม. 6 ตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

"ช"

วัดช้าง ม. 3 บ้านช้าง ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช้าง ม. 6 บ้านช้าง ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดช่างทอง ม. 1 บ้านช่างทอง ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช่างเหล็ก ม. 1 บ้านช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดช้างใหญ่ ม. 1 บ้านช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดช้างใหญ่ ม. 1 บ้านช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดชายนา ม.7 ชายนา ตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดชีปะขาว ม. 7 บ้านชีปะขาว ตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดชีโพน ม. 1 บ้านชีโพน ตำบลผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมพลนิกายาราม ม. 4 ตำบลบ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมแสง ม. 2 ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดชูจิตธรรมาราม ม. 1 บ้านสนับทึบ ตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงเลน ม. 4 บ้านเชิงเลน ตำบลราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดเชียงรากน้อย ม. 2 บ้านเชียงรากน้อย ตำบลเชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยภูมิ ม. 2 ตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

"ซ"
วัดซึก ม. 1 บ้านซีก ตำบลพระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา

""
วัดญาณเสน ม. 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

"ด"
วัดดงหวาย ม. 5 บ้านดงหวาย ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดดอกไม้ ม. 2 บ้านดอกไม้ ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนกลาง ม. 7 ตำบลพระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนพัฒนาราม ม. 7 ตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนพุดทรา(ดอนพุดซา) ม. 10 ตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนลาน ม. 2 บ้านดอนลาน ตำบลดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนหญ้านาง ม. 3 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดดาวคะนอง ม. 1 บ้านโพธิ์สามต้น ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดดุสิดาราม ม. 5 ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดแดง ม. 1 บ้านปากท่า ตำบลปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

"ต"
วัดต้นสะตือ ม. 5 บ้านสวนพริก ตำบลขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตรีพาราสีมาเขต(ตรีพาราอาณาเขต) ม. 5 บ้านสามเมือง ตำบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดตลาด ม. 5 บ้านหันสัง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตลาดเกรียบ ม. 5 บ้านตลาด ตำบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดตองปุ ม. 5 บ้านตองปุ ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตะกู ม. 4 บ้านตะกู ตำบลวัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดตะโก ม.2 บ้านตะโก ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดตะเคียน ม. 4 บ้าบตะเคียน ตำบลขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตะโหนด ม. 5 บ้านตะโหนด ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลเอน ม. 1 บ้านตาลเอน ตำบลตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลานใต้ ม. 1 บ้านตาลานใต้ ตำบลบ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลานเหนือ ม. 4 บ้านตาลาน ตำบลตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดตำหนัก ม. 1 บ้านขวาง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ม. 1 บ้านตำหนัก ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดตึก ม. 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม ม. 7 บ้านอำมฤต ตำบลอมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดตูม ม. 3 บ้านวัดตูม ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนด ม. 10 บ้านโตนด ตำบลข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนด ม. 5 บ้านโตนด ตำบลบางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนด ม.6 บางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนดเตี้ย ม. 4 บ้านโตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

"ถ"
วัดถลุงเหล็ก ม. 4 บ้านถลุงเหล็ก ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

"ท"
วัดทรงกุศล ม. 6 บ้านโคกหม้อ ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดทอง ม. 2 บ้านขวัญเมือง ตำบลขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดทอง ม.2 ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดทองจันทริการาม ม. 3 บ้านคลอง 3 ตำบลพยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดทองทรงธรรม ม. 2 ตำบลคลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดทองบ่อ ม. 4 บ้านเสากระโดง ตำบลขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดท่า ม. 1 บ้านนา ตำบลบ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง ม. 6 บ้านท่า ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าโขลง ม. 4 บ้านป่า ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดทางกลาง ม. 4 บ้านทางกลาง ตำบลทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดทางยาว ม. 3 บ้านทางยาว ตำบลบ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดทางหลวง ม. 4 บ้านทางหลวง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม ม. 6 บ้านท่าซุง ตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าดินแดง ม. 2 บ้านท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าตอ ม. 3 บ้านท่าตอ ตำบลท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดท้าวอู่ทอง ม. 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าสุทธาวาส ม. 9 บ้านผีมด ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดทำเลไทย ม. 1 บ้านทำเลไทย ตำบลขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งชาน ม. 10 บ้านทุ่งชาน ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งมล ม. 2 บ้านทุ่งมล ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งศรีโพธิ์ ม. 9 บ้านทุ่งศรีโพธิ์ ตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพกุญชร ม. 3 บ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพคันธาราม ม. 5 บ้านท่าราบ ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพจันทร์ลอย ม. 1 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพมงคล ม. 5 บ้านรางอ้ายทึม ตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพสุนทรวารี ม. 9 ตำบลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพสุวรรณ ม. 4 บ้านขวางใต้ ตำบลบ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพอุปการาม ม. 2 บ้านตานิม ตำบลตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดไทรงาม ม. 1 บ้านคุ้งระกำ ตำบลเสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดไทรน้อย ม. 5 บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดไทรโสภณ ม. 3 ตำบลบ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา

"ธ"

วัดธรรมจริยา ม. 2 บ้านคลองสิบ ตำบลข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมจักร์ ม. 2 บ้านขอม ตำบลวัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมโชติการาม ม. 5 บ้านคลองวัว ตำบลบ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมนาวา ม. 12 ตำบลเชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมรส ม. 2 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมสินธุ์โสภา ม. 7 บ้านหนองทางบุญ ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมาราม ม. 6 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมาราม ม. 6 หัวคลอง 27 ตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช ม. 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

"น"
วัดนกกระจาบ ม. 3 บ้านมอญใต้ ตำบลวัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดนครโปรดสัตว์ ม. 3 ตำบลคลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดนครหลวง ม. 1 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดนนทรีย์ ม. 8 บ้านนนทรีย์ ตำบลพุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดน้อมประชาสรรค์ ม. 2 บ้านคลอง 27 ตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดน้อย ม. 4 ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดนาค ม. 3 บ้านพิตเพียน ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดนาค ม. 7 บ้านบางปะหัน ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดนาคสโมสร ม. 2 บ้านไผ่พระ ตำบลไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดนาคู (สว่างอารมณ์) ม. 5 บ้านนาคู ตำบลนาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดนางกุย ม. 5 บ้านนางกุย ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดนางคุ้ม ม. 1 บ้านบางตะไลย ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดนางชี ม. 9 บ้านนางชี ตำบลบ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดนาอุ่น ม. 3 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดน้ำเต้า ม. 1 บ้านน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดน้ำเต้า ม. 3 บ้านน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดนิเวศธรรมประวัติ ม. 12 ตำบลบ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

"บ"
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ม. 2 ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบันได ม. 1 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบันไดช้าง ม. 7 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบันลือธรรม ม. 1 บ้านต้นไทร ตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบัวงาม ม. 6 บ้านบัวงาม ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบางกะทิง ม. 3 บ้านบางกะทิง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบางแขยง ม. 4 บ้านบางแขยง ตำบลบางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางคล้า ม. 1 บ้านบางคล้า ตำบลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย ม. 7 บ้านบางเคียน ตำบลบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบางซ้ายนอก ม. 8 บ้านเต่าเล่า ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดบางซ้ายใน ม. 4 บ้านบางซ้าย ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดบางเดื่อ ม. 5 บ้านบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบางไทร ม. 7 บ้านบางไทร ตำบลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางนมโค ม. 3 บ้านบางนมโค ตำบลบางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบางบาล ม. 5 บ้านบางบาล ตำบลบางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบางปลาหมอ ม. 6 บางปลาหมอ ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบางเพลิง ม. 3 บ้านบางเพลิง ตำบลบางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบางม่วง ม. 2 บ้านบางม่วง ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบางยี่โท ม. 1 บ้านบางยี่โท ตำบลบางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางระกำ ม.3 บ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบางสงบ ม. 4 บ้านบางนา ตำบลบางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านกลิ้ง ม. 2 บ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านขวาง ม. 1 บ้านขวาง ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านค่าย(ค่าย) ม. 1 บ้านค่าย ตำบลขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแค ม. 6 บ้านแค ตำบลบ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแจ้ง ม. 1 บ้านแจ้ง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านช้าง ม. 10 บ้านช้าง ตำบลลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านชุ้ง ม. 6 บ้านชุ้ง ตำบลบ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านดาบ ม. 7 บ้านดาบ ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแดง ม. 3 บ้านแดง ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแถว ม. 4 บ้านแถว ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแป้ง ม. 2 บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านพลับ ม. 6 บ้านพลับ ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านพาด ม. 8 บ้านพาด ตำบลสนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านพาสน์ ม. 1 บ้านพาสน์ ตำบลบ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแพน ม. 1 บ้านสามกอ ตำบลสามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านม้า ม. 3 บ้านม้า ตำบลบ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านร่อม ม. 2 บ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ ม. 9 บ้านเลนสระกระจับ ตำบลบ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านสร้าง ม. 5 บ้านสร้าง ถนนโรจนะ ตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านหว้า ม. 2 บ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านหีบ ม. 1 บ้านหีบ ตำบลบ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านอ้อ ม. 8 บ้านอ้อ ตำบลอมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดบำรุงธรรม ม. 4 บ้านสะพานขาว ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบึง ม.8 บ้านบึง ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบึง(บึงลัฎฐิวัน) ม. 1 ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบุญกันนาวาส ม. 1 บ้านทางหลวง ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์ ม. 1 บ้านกระเดื่อง ตำบลบางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์ ม. 1 บ้านแพรก ตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์ ม. 2 บ้านเจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์ ม. 4 บ้านไทย ตำบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์ ม. 6 บ้านกระทุ่ม ตำบลบ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์ ม. 8 บ้านช่างเหล็ก ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์พัทธสีมา ม. 8 บ้านโคกมะนาว ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์สมพรชัย ม. 1 บ้านบางไทร ตำบลราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์อินทราราม ม. 1 บ้านแป้ง ตำบลช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดใบบัว ม. 2 บ้านใบบัว ตำบลบ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา

"ป"
วัดปทุมวัน ม. 5 บ้านคลองญี่ปุ่น ตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ตะบอง ม. 2 บ้านกะทุ่ม ตำบลกะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ทรงธรรม ม. 4 บ้านบาตร ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่โลกเชฎฐ์ ม. 5 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดประมุง ม. 3 บ้านลี่ ตำบลบ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดประสาท ม. 1 บ้านเกาะเมือง ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปราสาททอง ม. 3 บ้านปราสาททอง ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดปรีดาราม ม. 3 บ้านแม่ลา ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมแก้ว ม. 4 บ้านป้อมแก้ว ตำบลบ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมรามัญ ม. 4 บ้านบางขวด ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปากกราน ม. 1 บ้านคลองปราการ ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปากคลอง ม. 6 บ้านปากคลอง ตำบลหัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดปากน้ำ ม.1 บ้านปากน้ำ ตำบลแคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าคา ม. 3 ตำบลโคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าโค ม. 7 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเปรมประชากร ม. 4 บ้านเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดโปรดสัตว์ ม. 2 บ้านขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

"ผ"
วัดผดุงธรรม ม. 3 บ้านระเขน ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดผึ่งแดด ม. 4 บ้านทับน้ำ ตำบลทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่ล้อม ม. 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลสะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่ล้อม ม. 4 บ้านลาดน้ำเค็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่โสมนรินทร์ ม. 2 บ้านไผ่ ตำบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

"พ"
วัดพนมยงค์ ม. 4 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง ม.2 ตำบลคลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพยาญาติ ม. 4 บ้านท้ายวัด ตำบลเกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิมิต ม. 10 บ้านโคกตาพรหม ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิวาส ม. 4 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระแก้ว ม. 6 บ้านพระแก้ว ตำบลกระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดพระขาว ม. 3 บ้านพระขาว ตำบลพระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดพระงาม ม. 1 บ้านพระงาม ตำบลบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดพระงาม ม. 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระญาติการาม ม. 5 บ้านไผ่ลิง ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระธาตุศรีรัตนาราม ม.2 ตำบลบางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดพระนอน ม. 3 บ้านพระนอน ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดพรานนก ม. 2 บ้านพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดพร้าวโสภณาราม ม. 8 บ้านพร้าว ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดพะยอม ม. 4 บ้านคลองสอง ตำบลพยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดพิกุล ม. 2 บ้านพิกุล ตำบลพระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดพิชัยสงคราม ม. 11 บ้านบาตร ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพุฒาวาส ม. 6 บ้านปลักแรด ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์ ม. 8 บ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ ม. 2 บ้านแกร ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ ม. 3 บ้านโพ ตำบลบ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ ม. 4 บ้านบางโรงช้าง ตำบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ ม. 4 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์แตงใต้ ม. 3 บ้านโพแตงใต้ ตำบลโพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์แตงเหนือ ม. 2 บ้านโพแตงเหนือ ตำบลโพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ทอง ม. 1 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ทอง ม. 3 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ทองหนองจิก ม. 4 บ้านหนองจิก ตำบลกะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ไทร ม. 5 บ้านจำปาใต้ ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ม. 3 บ้านพระยาบันลือ ตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ม. 4 บ้านโพลาว ตำบลบ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ผักไห่(โพธิผักไห่) ม. 4 บ้านผักไห่ ตำบลผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เผือก ม. 2 บ้านใหม่มะขามหยอง ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เผือก ม. 3 บ้านโคกช้าง ตำบลโคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ลอย ม. 8 บ้านโพธิ์ลอย ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ลำแพน ม. 4 บ้านโพธิ์ลำแพน ตำบลบ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์สาวหาญ ม. 3 บ้านโพธิ์สาวหาญ ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์หอม ม. 3 บ้านโพธิ์หอม ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เอน ม.2 บ้านโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดไพฑูรย์ถนิมาราม ม. 5 ตำบลวังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

""
วัดภาชี ม. 6 ตำบลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดภูเขาทอง ม. 2 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

"ม"
วัดมณฑป ม. 2 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมณฑลประสิทธิ์ ม. 4 ตำบลวังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดมฤคทายวัน ม. 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดม่วง ม. 5 บ้านม่วง ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดม่วงหวาน ม. 6 บ้านม่วง ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดมหาพล ม. 7 บ้านมหาพล ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดมหาโลก ม. 3 บ้านม้าโรจน์ ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมเหยงค์ ม. 7 บ้านไผ่หนอง ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดมะขามโพลง ม. 7 บ้านมะขามโพลง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดมาบพระจันทร์ ม. 1 บ้านมาบ ตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดมาบโพธิ์ ม. 4 บ้านมาบโพธิ์ ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดมารวิชัย ม. 9 บ้านคลองขนมจีน ตำบลบางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดแม่นางปลื้ม ม. 5 บ้านคลองเมือง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดไม้ตราสมาธิการาม ม. 7 บ้านไม้ตรา ตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดไม้รวก บ้านโคกศาลา ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

"ย"
วัดยม (ธรรมนิยม) ม. 1 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดยม ม. 1 บ้านยม ตำบลวัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดยม ม. 1 บ้านยม ตำบลวัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดยมนาตามธรรม ถนนพหลโยธิน ตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดยวด ม. 7 บ้านเลียง ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดยางนม ม. 4 บ้านยางนม ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดย่านอ่างทอง ม. 6 บ้านย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

"ร"
วัดร่มโพธิ์ ม.9 หนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดร้อยไร่ ม. 8 ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดระโสม ม. 6 บ้านระโสม ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดรัตนชัย ม. 1 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดรางจระเข้ ม. 10 บ้านรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดราชบรรทม ม. 2 ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราชบัวขาว ม. 1 บ้านหัวดุม ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดราชประดิษฐาน ม. 8 ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดรามพงศาวาส ม. 10 ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์นิยม ม. 7 บ้านหนองแขยง ตำบลผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎรบรรจง ม. 1 บ้านตาดง ตำบลลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์บำเพ็ญ ม. 2 บ้านตีนทา ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์บำรุง ม. 7 บ้านหนองปลาดุก ตำบลสิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์ปุณณาราม ม. 8 บ้านหมอนหนึ่ง ตำบลสิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 11 บ้านคลองเก่า ตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดเรือแข่ง ม. 4 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโรงนา ม. 8 บ้านโรงนา ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา

""
วัดฤาไชย ม. 5 บ้านฤาไชย ตำบลกุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

"ล"
วัดลอดช่อง ม. 8 บ้านลอดช่อง ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดละมุด ม. 2 บ้านละมุด ตำบลปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดชะโด ม. 3 บ้านลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดชิด ม. 6 บ้านลาดชิด ตำบลลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดทราย ม. 4 บ้านลาดทราย ตำบลลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดบัวหลวง ม. 3 บ้านลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดประทุมคงคาราม ม. 8 บ้านลาดประทุม ตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดระโหง ม. 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดลาย ม. 2 บ้านลาย ตำบลบางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลำตะเคียน ม. 3 บ้านลำตะเคียน ตำบลลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลำบัว ม. 3 บ้านลำบัว ตำบลหันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดลำพะเยา ม. 4 บ้านลำพะเยา ตำบลวังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดลุ่ม ม. 2 บ้านลุ่ม ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

"ว"
วัดวงษ์ฆ้อง ม.5 บ้านคลองสระบัว ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดวงษ์สวรรค์ ม. 1 บ้านคลอง 27 ตำบลหันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ม. 4 ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดวรโพธิ์ ม. 2 บ้านคลองท่อ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดวัง ม. 2 บ้านมหาราช ตำบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดวัง ม. 6 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดวังชะโด ม. 2 บ้านวังชะโด ตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดวังแดงใต้ ม. 3 บ้านวังแดงใต้ ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดวังแดงเหนือ ม. 2 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดวิมลสุนทร ม. 4 บ้านหนองหัวควาย ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดวิเวกวายุพัด ม. 3 ตำบลคลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดเวฬุวัน ม.2 บ้านโรงช้าง ตำบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเวียง ม.1 บ้านเวียง ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

"
ศ"
วัดศรีประชา ม. 1 บ้านคลอง 6 ตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีโพธิ์(ใหม่ศรีโพธิ์) ม. 2 บ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีภวังค์ ม. 1 บ้านคลองสาร ตำบลทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดศักดิ์ ม. 14 ถนนสายท่าเรือ-วังแดง ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาแดง ม. 5 บ้านศาลาแดง ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาปูน ม. 3 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาลอย ม. 10 บ้านศาลาลอย ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดศิริสุขาราม ม. 4 บ้านโรงหลวง ตำบลช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดศิวาราม ม. 5 บ้านคลองอ้ายซิ่ว ถนนโรจนะ ตำบลลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดเศวตศิลาราม ม. 7 บ้านลำโพธิทอง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

"ส"

วัดสง่างาม ม. 3 บ้านสามง่าม ตำบลกกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสฎางค์ ม. 6 บ้านสฎางค์ ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามไชย ม. 10 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามไชย ม. 6 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามทอง ม. 3 บ้านสนามทอง ตำบลหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดสบสวรรค์ ม. 8 บ้านโพธิ์สามต้น ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดสมณโกฎฐาราม ม. 7 บ้านคลองกุฎีดาว ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสระเกษ ม. 2 บ้านสระเกษ ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลวังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 บ้านสวนพริก ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 บ้านบางพลี ตำบลบางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 บ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสะแก ม. 7 บ้านสะแก ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดสะตือ ม. 6 บ้านท่างาม ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสันติการาม ม. 6 บ้านสีคต ตำบลพระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดสามกอ ม. 2 บ้านสามกอ ตำบลสามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสามตุ่ม ม. 4 บ้านสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสามไถ ม. 1 บ้านสามไถ ตำบลสามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสามบัณฑิต ม.8 บ้านสามบัณฑิต ตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดสามเพลง ม. 9 บ้านสามเพลง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดสามเรือน ม. 2 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดสามเรือน ม. 4 บ้านสามเรือน ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสามวิหาร ม. 4 บ้านคลองบางขวด ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสำพะเนียง ม. 6 บ้านสำพะเนียง ตำบลสำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดสำเภาล่ม ม. 4 บ้านสำเภาล่ม ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสำมะกัน ม. 5 บ้านสำมะกัน ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสิงห์สุทธาวาส ม. 2 บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสีกุก ม. 2 บ้านสีกุก ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดสีจำปา ม. 6 บ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสุคนธาราม ม. 3 บ้านเทพมงคล ตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดสุคันธาราม ม. 6 บ้านเสาวังคา ตำบลบ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสุทธาวาส ม. 4 บ้านตะพังโคลน ตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสุทธิรุจิราราม ม. 4 บ้านสามขา ตำบลบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดสุธาโภชน์ ม. 8 บ้านขนมจีน ตำบลบางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสุนทราราม ม. 1 บ้านห่อหมก ตำบลห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสุเมธ ม. 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณเจดีย์ ม. 2 บ้านขวางเหนือ ตำบลบ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณเจดีย์ ม.3 บ้านคลองบางหลวง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณดาราราม ม. 2 ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองสะแก ตำบลคลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเสนาสนาราม ม. 8 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธง ม. 5 บ้านผัก ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธงเก่า ม. 2 บ้านเสาธง ตำบลเสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธงใหม่ ม. 4 บ้านเสาธง ตำบลเสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโสภณเจติการาม ม. 7 บ้านคู้มักเม่า ตำบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

"ห"

วัดหงษ์ ม. 5 บ้านหันสัง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองกลาง ม. 11 บ้านหนองกลาง ตำบลไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองเครือบุญ ม. 6 บ้านหนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองโคก ม.3 หนองโคก ตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองนาง ม. 9 บ้านหนองนาง ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองนางเก่า ม.4 บ้านป่าหว้า ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองน้ำส้ม ม. 3 บ้านหนองน้ำส้ม ตำบลหนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองบัว ม. 5 บ้านหนองบัว ตำบลพระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองเป้า ม. 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองไม้ซุง ม. 8 บ้านหนองไม้ซุง ตำบลหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองลำเจียก ม. 7 บ้านหนองลำเจียก ตำบลบ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองโสน ม. 4 บ้านหนองโสน ตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองแห้ว บ้านเทศบาล ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าโคก ม. 2 บ้านหน้าโคก ตำบลหน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าต่างนอก ม. 2 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าต่างใน ม. 2 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ม. 5 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหลวงพ่อเขียว ม. 2 บ้านสำพะเนัยง ตำบลสำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดหลักชัย ม. 2 บ้านหลักชัย ตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดห้วยจรเข้ ม. 9 บ้านห้วยจรเข้ ตำบลบ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดหันตรา ม. 2 บ้านหันตรา ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหันสัง ม. 7 บ้านหันสัง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดหัวคุ้ง ม. 9 บ้านหัวคุ้ง ตำบลไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหัวเวียง ม. 2 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดหัวหิน ม. 2 บ้านหัวหิน ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่(เทพนิมิตร์) ม. 2 ตำบลสามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล ม. 3 ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ ม. 3 บ้านกบเจา ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ชุมพล ม. 2 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ต้านทาน ม. 8 บ้านต้านทาน ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่บางกะจะ(บางกะจะ) ม. 4 บ้านบางกะจะ ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ปากบาง ม. 1 บ้านปากบาง ตำบลท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่หนองคต ม. 3 บ้านหนองคต ตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

"อ"

วัดอนุกุญชราราม ม. 2 บ้านช้างน้อย ตำบลช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดอมฤตสิทธาราม ม. 3 บ้านอำมฤต ตำบลอมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดอโยธยา ม. 5 ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดอัมพวา ม. 1 บ้านบางหัก ตำบลบางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดอ่างทอง ม. 6 บ้านปากจั่น ตำบลปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดอินกัลยา ม. 1 บ้านลี่ ตำบลบ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทอารี ม. 5 บ้านเมขลา ตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทาราม ม. 3 บ้านทางช้าง ตำบลทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทาราม ม. 6 บ้านคลองเมือง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดอุทการาม ม. 4 บ้านหนองโดน ตำบลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดอุทัย ม. 2 บ้านละมุ ตำบลเสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดอุโลม ม. 3 บ้านช่องลม ตำบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดอู่สำเภา(อู่ตะเภา) ม. 4 บ้านอู่ตะเภา ตำบลมารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พระนครศรีอยุธยา"

คริสตจักรนำพระพรอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์ ถนนเดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรร่มเกล้าอยุธยา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรวังน้อย หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรใจสมานบางปะอิน ต.บางเลน ม. 6 อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรแบ๊บติสต์ร่มพระคุณเสนา พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรสัมพันธ์ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังบางไทร พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังอยุธยา ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
คริสตจักรความหวังอุทัย พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ประกาศใจสมานนครหลวง ต.ปากจั่น อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี


 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039