Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "ชัยนาท" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ร | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "ชัยนาท" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกรุณา ม. 5 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดกลาง ม. 13 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดกะทง ม. 3 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดกำแพง ม. 1 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดกำแพง ม. 15 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดเกาะ ม.1 วัดเกาะ ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดไกลกังวล ม. 7 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท

"ข"
วัดเขาแก้ว ม. 3 ตำบลเขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วัดเขาดิน ม. 1 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดเขาท่าพระ ม. 3 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
วัดเขาราวเทียนทอง ม. 10 ตำบลเนินขาม หันคา ชัยนาท
วัดเขาสรรพยา ม. 1 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดเขื่อนพลเทพ ม. 4 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท

"ค"
วัดคงคาราม ม. 3 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม ม. 2 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
วัดคลองกลาง ม. 4 ตำบลวัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
วัดคลองเกษม ม. 10 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดคลองงิ้ว ม. 16 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดคลองจันทน์ ม. 1 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดคลองธรรม ม. 2 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดโคกเข็ม ม. 6 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดโคกจันทน์ ม. 5 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดโคกแจง ม. 1 ตำบลวัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโคกดอกไม้ ม. 3 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโคกโตนด ม. 3 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโคกโบสถ์ ม. 7 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดโคกสุก ม. 3 ตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดโคกหมู ม. 6 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท

"ฆ"
วัดโฆสิตาราม ม. 9 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท

"ง"
วัดงิ้ว ม. 1 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท

"จ"

วัดจวน ม. 2 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดจั่นเจริญศรี ม. 10 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดจันทนาราม ม. 15 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท

"ช"

วัดชัฎฝาง ม.10 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดชายทุ่ง ม. 12 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท

"ด"
วัดดงไร ม. 4 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนกำ(วังจันทร์) ม.3 ดอนกำ ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนเจดีย์ ม. 7 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนตะไล้ ม. 6 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดดอนตาล ม. 4 ตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนตูมกมลาวาส ม. 5 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดอนแตง ม. 3 ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดดอนเนรมิต ม. 7 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนประดู่ ม. 5 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนโพธิ์ศรี ม. 17 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดดอนรังนก ม. 3 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
วัดดอนสนวน ม. 6 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดดอนใหญ่ ม. 5 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดดักคะนน ม. 3 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
วัดเด่นใหญ่ ม. 1 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท

"ต"
วัดตลุกเทื้อม ม. 11 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดตะกู ม. 1 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดตึก ม. 9 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท

"ถ"
วัดถ้ำเข้ ม. 9 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท

"ท"
วัดทรงเสวย ม. 1 ตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดทองนพคุณ ม. 11 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดทับขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
วัดทัพย่าน ม. 7 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่า ม. 12 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่ากระแส ม. 9 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่ากฤษณา ม. 1 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
วัดท่าแก้ว ม. 8 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดท่าชัย ม. 3 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
วัดท่าช้าง ม. 4 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
วัดท่านจั่น ม. 3 ตำบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดท่าโบสถ์ ม. 5 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดท่าสมอ ม. 1 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดท่าอู่ ม. 4 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดทุ่งกระถิน ม. 6 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดทุ่งจำรอง ม.7 ทุ่งจำรอง ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
วัดเทพรัตนวนาราม ม. 4 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท

"ธ"

วัดธรรมขันธ์ ม. 2 ตำบลศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดธรรมวิจิตร ม. 11 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดธรรมามูล ม. 1 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
วัดธรรมิกาวาส ม. 5 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท

"น"
วัดนก ม. 4 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดนมโฑ ม. 4 ตำบลเขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วัดนางลือ ม. 2 ตำบลนางลือ เมือง ชัยนาท
วัดเนินขาม ม. 1 ตำบลเนินขาม หันคา ชัยนาท
วัดเนินถ่าน ม. 6 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท

"บ"
วัดบ่อแร่ ม. 1 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบ่อลึก ม. 6 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบ้านกลำ ม.5 กลำ ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
วัดบ้านทับ ม. 3 ตำบลกุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบ้านบ่อ ม. 3 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบ้านหนอง ม. 8 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดบ้านใหม่ ม. 9 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดบำเพ็ญบุญ ม. 14 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดบำรุงธรรม ม. 1 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดบุญประชาวิทยาราม ม. 4 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดบุบผาราม ม. 3 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดโบสถ์ ม. 8 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ม. 2 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท

"ป"
วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ม. 4 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
วัดปทุมธาราม ม. 2 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดประชุมธรรม ม. 5 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดปากคลองมะขามเฒ่า ม. 1 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดป่าลาน ม. 4 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท

"ผ"
วัดไผ่ล้อม ม. 1 ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดไผ่ล้อม ม. 7 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท

"ฝ"
วัดฝาง ม. 4 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท

"พ"
วัดพยุงญาติวัฒนาราม ม. 3 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
วัดพรวน ม. 3 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
วัดพรหมวิหาร ม. 1 ตำบลไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
วัดพระแก้ว ม. 10 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดพระบรมธาตุ ม. 6 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
วัดพระยาตาก ม. 4 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
วัดพร้าว ม. 5 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
วัดพัฒนาราม ม.3 ตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดพานิชวนาราม ม. 1 ตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดพิกุลงาม ม. 1 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดพิชัยนาวาส ม. 10 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดโพธาราม ม. 5 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธิ์งาม ม. 1 ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธิ์งาม ม. 3 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดโพธิ์ทอง ม.4 โพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดโพธิ์ทอง ม.5 บางขุด ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดโพธิ์นิมิต ม.9 สะพานหิน ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโพธิพิทักษ์ ม. 1 ตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโพธิภาวนาราม ม. 5 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
วัดโพธิมงคล ม. 7 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ม. 3 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดไพรนกยูง ม. 5 ไพรนกยูง ตำบลไพรนกยูง หันคา ชัยนาท

"ม"
วัดมหาธาตุ ม. 8 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดมะค่า(เจริญสุข) ม. 1 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดมะปราง ม. 5 ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดมะเหยงคณ์ ม. 6 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดมาติการาม ม. 11 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท

"ย"
วัดยางศรีเจริญ ม. 4 ตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

"ร"
วัดรางดู่ ม. 12 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดราษฎร์นิธิยาวาส ม. 3 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดราษฎร์บำรุง ม.6 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
วัดราษฎร์บูรณะ ม. 6 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดราษฎร์รังสรรค์ ม. 5 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 2 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 5 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดโรงช้าง ม. 3 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดโรงวัว ม. 8 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท

"ล"
วัดลัดเสนาบดี ม.1 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท

"ว"
วัดวงเดือน ม. 9 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
วัดวังกะชาย ม.8 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดวังคอไห(วังหอไห) ม. 3 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
วัดวังเคียน ม. 4 ตำบลนางลือ เมือง ชัยนาท
วัดวังน้ำขาว ม. 3 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดวังสาคร ม. 6 ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดวังหมัน ม. 4 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดวิจิตรรังสรรค์ ม. 7 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดวิจิตรังสิตาราม ม. 4 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดวิหารทอง ม. 7 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดวิหารห้องเดียว ม. 5 ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท

"
ศ"
วัดศรัทธาราษฎร์ ม. 6 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดศรีเจริญ ม. 2 ตำบลศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดศรีเจริญธรรม ม. 7 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดศรีชัยวัฒนาราม ม. 1 ตำบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดศรีมงคล ม. 6 ตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
วัดศรีมณีวรรณ ม. 2 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตำบลในเมือง เมือง ชัยนาท
วัดศรีสโมสร ม. 1 ตำบลกุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดศรีสิทธิการาม ม. 3 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดศาลาขาว ม. 4 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท

"ส"

วัดสกุณาราม ม. 1 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสนามชัย ม. 7 ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสมอ ม.3 ท้องคุ้ง ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
วัดสมุทร ม. 2 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดสรรพยาวัฒนาราม ม. 4 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดสร้อยสังข์สถิตย์ ม. 6 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
วัดสระแก้ว ม. 7 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดสระดู่ ม. 6 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดสระเนินพระราม ม. 6 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
วัดสระไม้แดง ม. 16 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสวนลำไย ม. 2 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดสวนอัมพวัน ม. 9 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
วัดส่องคบ ม. 6 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
วัดสองพี่น้อง ม. 8 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสะตือสิงห์ ม. 10 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
วัดสะพาน ม. 3 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
วัดสะพานหิน ม. 1 ตำบลสะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดสังฆาราม ม. 2 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดสามนิ้ว ม. 4 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
วัดสามัคคีธรรม ม. 1 บ้านหนองอีเช็ง ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดสิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดสุขเดือนห้า ม. 6 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
วัดสุขารมย์ ม. 1 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
วัดสุวรรณโคตมาราม ม. 4 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท

"ห"

วัดหนองกระทุ่ม ม. 1 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหนองกะเบียน ม. 2 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองแก ม. 8 ตำบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองแขม ม. 10 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหนองจิก ม. 6 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองแจง ม. 3 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วัดหนองแซง ม.3 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดหนองเด่น ม. 4 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
วัดหนองเดิ่น ม. 4 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองตะขบ ม. 4 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองตาดำ ม.6 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
วัดหนองตาตน ม.3 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหนองเต่าดำ ม.1 หนองเต่า ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
วัดหนองทาระภู ม.11 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
วัดหนองน้อย ม. 9 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองบัว ม. 10 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหนองปลิง ม. 4 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหนองพญา ม. 7 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองพังนาค ม. 7 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
วัดหนองม่วง ม. 2 ตำบลวัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหนองยาง ม. 2 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
วัดหนองโสน ม. 5 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดหนองโสน ม. 6 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองหวาย ม. 5 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
วัดหนองอ้ายสาม ม. 4 ตำบลไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
วัดหลวงสิริบูรณาราม ม. 3 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดห่อทองคำ ม. 6 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
วัดหอระฆัง ม.12 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหัวเด่น ม. 10 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหัวตะพาน ม. 14 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดหัวถนน ม. 7 ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหัวยาง ม. 5 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหัวยาง ม. 5 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
วัดหัวหว้า ม. 4 ตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหางแขยง ม.2 หางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหางน้ำสาคร ม. 4 ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วัดหาดกองสิน ม. 5 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
วัดหาดอาษา ม. 1 ตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
วัดเหนือ ม. 8 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
วัดแหลมหว้า ม. 9 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
วัดใหญ่ ม. 1 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดใหม่เจริญธรรม ม. 11 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
วัดใหม่วงเดือน ม. 5 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ม. 2 ตำบลนางลือ เมือง ชัยนาท

"อ"

วัดอรัญญวาสี ม. 2 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
วัดอัมพวนาราม ม.7 หลังดอน ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
วัดอารีทวีวนาราม ม. 7 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
วัดอินทาราม ม. 2 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
วัดอู่ตะเภา ม. 5 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "ชัยนาท"

คริสตจักรสัมพันธ์มโนรมย์ หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ ชัยนาท
คริสตจักรความหวังชัยนาท ชัยนาท
คริสตจักรชัยนาทแบ๊บติสท์ ชัยนาท
คริสตจักรสัมพันธ์หนองแซง ชัยนาท
คริสตจักรชัยนาท ชัยนาท
ค่ายคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง ชัยนาท
คริสตจักรสัมพันธ์แสงประทีป ชัยนาท
คริสตจักรสรรคบุรี ชัยนาท
คริสตจักรของพระเจ้าหันคา ชัยนาท
โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ ชัยนาท
สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง ชัยนาท

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039