Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "พัทลุง" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พัทลุง" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกงหราใหม่ ม. 6 ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง
วัดกลาง ม. 6 ตำบลร่มเมือง เมือง พัทลุง
วัดกุฎิภักดีสังวร ม. 7 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดเกษตรนิคม ม. 1 ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
วัดเกาะขันธาวาส ม. 1 ตำบลป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
วัดเกาะทองสม ม. 1 ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
วัดเกาะยวน ม. 2 ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
วัดเกาะยาง ม. 3 ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง

"ข"
วัดขัน ม. 3 ตำบลอ่างทอง เมือง พัทลุง
วัดขันประชาสรรค์ ม. 4 ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
วัดขุนหลวงนิมิต ม. 5 ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง
วัดเขาเจียก ม. 6 ตำบลเขาเจียก เมือง พัทลุง
วัดเขาแดงตก ม. 1 ตำบลปรางหมู่ เมือง พัทลุง
วัดเขาแดงตะวันออก ม. 5 ตำบลพญาขัน เมือง พัทลุง
วัดเขาป้าเจ้ ม. 4 ตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง
วัดเขาโพรกเพลง ม. 9 ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง
วัดเขาวงก์ ม. 2 ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง
วัดเขาอ้อ ม. 3 ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง

"ค"
วัดคงคาสวัสดิ์ ม. 4 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดคงหิต ม. 3 ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
วัดคลองขุด ม. 8 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดคลองใหญ่ ม. 4 ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
วัดควนกรวด ม. 5 ตำบลปรางหมู่ เมือง พัทลุง
วัดควนโก ม. 1 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดควนขี้แรด ม. 1 ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง
วัดควนเดี่ยม ม. 7 ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
วัดควนถบ ม. 4 ตำบลพญาขัน เมือง พัทลุง
วัดควนนางพิมพ์ ม. 5 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดควนปรง ม. 2 ตำบลท่ามิหรำ เมือง พัทลุง
วัดควนปริง ม. 12 ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
วัดควนปันตาราม ม. 6 ตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง
วัดควนปิยาราม ม. 4 ตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
วัดควนเผยอ ม. 1 ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
วัดควนฝาละมี ม. 1 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดควนพนางตุง ม. 3 ตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง
วัดควนพระ ม. 2 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดควนเพ็ง ม. 6 ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง
วัดควนแพรกหา ม. 6 ตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง
วัดควนมะพร้าว ม. 2 ตำบลพญาขัน เมือง พัทลุง
วัดควนยวน ม. 9 ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
วัดควนแร่ ม. 1 ตำบลควนมะพร้าว เมือง พัทลุง
วัดควนแสวง ม. 7 ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง
วัดควนหมอทอง ม. 7 ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
วัดควนโหมด ม. 3 ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
วัดควนอินทร์นิมิตร ม. 9 ตำบลท่ามิหรำ เมือง พัทลุง
วัดคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง
วัดโคกคีรี ม. 11 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดโคกชะงาย ม. 9 ตำบลเขาเจียก เมือง พัทลุง
วัดโคกโดน ม. 2 ตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
วัดโคกทราย ม. 1 ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง
วัดโคกน้ำหัก ม. 9 ตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
วัดโคกเนียน ตำบลคูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง
วัดโคกพญา ม. 1 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดโคกมะม่วง ม. 3 ตำบลโคกชะงาย เมือง พัทลุง
วัดโคกแย้ม ม. 2 ตำบลนาท่อม เมือง พัทลุง
วัดโคกศักดิ์ ม. 6 ตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
วัดโคนคลาน ม. 4 ตำบลป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง

"ง"
วัดโงกน้ำ ม. 8 ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง

"จ"

วัดจรณาราม ม. 3 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดจินตาวาส ม. 2 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดแจ้ง ม. 1 ตำบลชัยบุรี เมือง พัทลุง

"ช"

วัดช่างทอง ม. 5 ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
วัดชายคลอง ม. 14 ตำบลควนมะพร้าว เมือง พัทลุง
วัดชุมประดิษฐ์ ม. 9 ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
วัดชุมแสง ม. 1 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง

"ด"
วัดดอนประดู่ ม. 4 ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
วัดดอนศาลา ม. 8 ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง

"ต"
วัดต้นไทร ม. 2 ตำบลนาโหนด เมือง พัทลุง
วัดตะแพน ม. 2 ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
วัดตะโหมด ม. 3 ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
วัดตำนาน ม. 8 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดเตาปูน ม. 2 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดแตระ ม. 6 ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง
วัดโตนด ม. 7 ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง

"ถ"
วัดถ้ำ ม. 1 ตำบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
วัดถ้ำสุมะโน ม. 1 ตำบลบ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง

"ท"
วัดทะเลน้อย ม. 2 ตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
วัดท่าโกวนาราม ม. 6 ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
วัดท่าควาย ม. 5 ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
วัดท่าแค ม. 3 ตำบลท่าแค เมือง พัทลุง
วัดท่าดินแดง ม. 6 ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
วัดท่านางพรหม ม. 2 ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
วัดท่ามะเดื่อ ม. 4 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดท้ายวัง ม. 10 ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง
วัดท่าลาด ม. 3 ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
วัดท่าสำเภาใต้ ม. 4 ตำบลชัยบุรี เมือง พัทลุง
วัดท่าสำเภาเหนือ ม. 7 ตำบลชัยบุรี เมือง พัทลุง
วัดทุ่งขึงหนัง ม. 6 ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ ม. 2 ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
วัดทุ่งชุมพล ม. 3 ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
วัดทุ่งเตง ม. 4 ตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
วัดทุ่งนารี ม. 3 ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
วัดทุ่งยาว ม. 1 ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
วัดทุ่งลาน ม. 12 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดเทพดลยาราม ม. 11 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดไทรงาม ม. 8 ตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง
วัดไทรงามใหม่ ม. 4 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดไทรพอน ม. 9 ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
วัดไทรห้อย ม. 7 ตำบลท่ามิหรำ เมือง พัทลุง

"ธ"

วัดธรรมประยูร ม. 1 ตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
วัดธรรมสถิต ม. 6 ตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
วัดธรรมสามัคคี ม. 6 ตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง
วัดธาราสถิตย์ ม. 4 ตำบลโคกชะงาย เมือง พัทลุง

"น"
วัดนางลาด ม. 11 ตำบลเขาเจียก เมือง พัทลุง
วัดนางหลง ม. 2 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดนาท่อม ม. 7 ตำบลนาท่อม เมือง พัทลุง
วัดนาปะขอ ม. 4 ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
วัดนาหม่อม ม. 5 ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
วัดนาโอ่ ม. 1 ตำบลร่มเมือง เมือง พัทลุง
วัดน้ำตก ม. 1 ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
วัดนิโครธาราม ตำบลคูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง

"บ"
วัดบรรพตพินิต ม. 3 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดบางแก้ว ม. 4 ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง
วัดบางแก้วผดุงธรรม ม. 1 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดบางขวนใต้ ม. 2 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดบางตาล ม. 7 ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
วัดบางนาคราช ม. 5 ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
วัดบ้านโตน ม. 5 ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
วัดบ้านนา ม. 3 ตำบลบ้านนา เมือง พัทลุง
วัดบ้านพลู ม. 4 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดบ้านพูด ม. 2 ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
วัดบ้านสวน ม. 6 ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
วัดบ้านสวน ม. 12 ตำบลควนมะพร้าว เมือง พัทลุง

"ป"
วัดประจิมทิศาราม ม. 3 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดประดู่ทอง ม. 5 ตำบลควนมะพร้าว เมือง พัทลุง
วัดประดู่เรียง ม. 1 ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
วัดประดู่หอม ม. 5 ตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
วัดประดู่หอม ม. 4 ตำบลป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
วัดประดู่หอม ตำบลคูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง
วัดปรางค์ชัย ม. 6 ตำบลปรางหมู่ เมือง พัทลุง
วัดปรางหมู่นอก ม. 8 ตำบลปรางหมู่ เมือง พัทลุง
วัดปรางหมู่ใน ม. 4 ตำบลปรางหมู่ เมือง พัทลุง
วัดปลักปอม ม. 5 ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
วัดป่วงช้าง ม. 5 ตำบลนาโหนด เมือง พัทลุง
วัดปัณณาราม ม. 2 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดปากประ ม. 8 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดปากพล ม. 9 ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
วัดปากสระ ม. 4 ตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง
วัดปากสระ ม. 10 ตำบลชัยบุรี เมือง พัทลุง
วัดป่าขอม ม. 6 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดป่าตอ ม. 8 ตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
วัดป่าบอนต่ำ ม. 2 ตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
วัดป่าบอนบน ม. 3 ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
วัดป่าบาก ม. 2 ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
วัดป่าพะยอม ม. 2 ตำบลป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
วัดป่าลิไลย์ ม. 7 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดป่าวิไลย์ ม. 9 ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
วัดปุณณาวาส ม. 2 ตำบลบ้านนา เมือง พัทลุง

"พ"
วัดพระเกิด ม. 4 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดพรุนายขาว ม. 6 ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
วัดพรุพ้อ ม. 1 ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง
วัดพังกิ่ง ม. 1 ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง
วัดพังดาน ม. 2 ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง
วัดพิกุลทอง ม. 2 ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง
วัดโพเด็ด ม. 9 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดโพธาวาส ม. 1 ตำบลท่าแค เมือง พัทลุง
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว ม. 9 ตำบลควนมะพร้าว เมือง พัทลุง
วัดโพธิญาณวราราม ม. 4 ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
วัดโพธิ์ตำนาน ม. 5 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดโพรงงู ม. 7 ตำบลเขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง

"ภ"
วัดภัทราราม ม. 3 ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
วัดภูเขาทอง ม. 1 ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง

"ม"

วัดมหรรณพาวาส ม. 9 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดมะกอกเหนือ ม. 7 ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
วัดแม่ขรีประชาราม ม. 1 ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง

"ย"
วัดยางงาม ม. 9 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง

"ร"
วัดร่มเมือง ม. 3 ตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
วัดรัตนวราราม ม. 1 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดรัตนาราม ม. 1 ตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
วัดราษฎร์นุกูล ม. 3 ตำบลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
วัดโรจนาราม ม. 2 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดไร่เหนือ ม. 4 ตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง

"ล"
วัดล้อ ม. 9 ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง
วัดลอน ม. 3 ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง
วัดลานข่อย ม. 1 ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
วัดลานช้าง ม. 7 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดลานแซะ ม. 1 ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง

"ว"
วัดวัง ม. 4 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดวิหารเบิก ม. 4 ตำบลลำปำ เมือง พัทลุง
วัดวิหารสูง ม. 3 ตำบลชัยบุรี เมือง พัทลุง

"
ศ"
วัดศรีธรรมาราม ม. 5 ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
วัดศาลาไม้ไผ่ ม. 8 ตำบลท่าแค เมือง พัทลุง
วัดศุภศาตราราม ม. 7 ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง

"ส"

วัดสมสมัย ม. 5 ตำบลตำนาน เมือง พัทลุง
วัดสมหวัง ม. 4 ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง
วัดสวนธรรมเจดีย์ ม. 3 ตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง
วัดสวนโหนด ม. 1 ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
วัดสะทัง ม. 4 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดสะทังใหญ่ ม. 4 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดสังฆวราราม ม. 3 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดสุนทราวาส ม. 9 ตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง
วัดสุภาษิตาราม ม. 1 ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
วัดสุวรรณประดิษฐาราม ม. 8 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดสุวรรณวิชัย ม. 9 ตำบลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
วัดสุวรรณวิหารน้อย ม. 2 ตำบลชัยบุรี เมือง พัทลุง
วัดใสประดู่ ม. 2 ตำบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง

"ห"

วัดหนองโต๊ะปาน ม. 2 ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
วัดหนองนก ม. 2 ตำบลหนองธง ป่าบอน พัทลุง
วัดหนองปด ม. 3 ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
วัดหรังแคบ ม. 8 ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
วัดห้วยแตน ม. 2 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดห้วยทราย ม. 3 ตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
วัดห้วยเนียง ม. 5 ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง
วัดห้วยเรือ ม. 4 ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง
วัดห้วยลึก ม. 1 ตำบลดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
วัดหัวเขาชัยสน ม. 3 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดหัวควน ม. 3 ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
วัดหัวควนตก ม. 6 ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
วัดหัวเตย ม. 3 ตำบลดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
วัดหัวหมอน ม. 3 ตำบลนาโหนด เมือง พัทลุง
วัดหานโพธิ์ ม. 2 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดหารเทา ม. 7 ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง
วัดหูแร่ ม. 5 ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
วัดแหลมจองถนน ม. 1 ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง
วัดแหลมดิน ม. 6 ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
วัดแหลมดินสอ ม. 2 ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
วัดแหลมโตนด ม. 2 ตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
วัดโหล๊ะจังกระ ม. 9 ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
วัดโหล๊ะจันกระ ม. 6 ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง

"อ"

วัดอภยาราม ม. 6 ตำบลท่าแค เมือง พัทลุง
วัดอัมพวนาราม ม. 3 ตำบลท่ามิหรำ เมือง พัทลุง
วัดอัมพะวัน ม. 6 ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
วัดอินทราวาส ตำบลท่ามิหรำ เมือง พัทลุง
วัดอุดมวราราม ม. 10 ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
วัดอุทัยธรรมาราม ม. 1 ตำบลนาโหนด เมือง พัทลุง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พัทลุง"

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์พัทลุง ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง พัทลุง

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039