Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "พิจิตร" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด"พิจิตร" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกรดงาม ม. 5 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดกระทุ่มน้ำเดือด ม. 5 ตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร
วัดกลางวงศ์มณี ม. 8 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร
วัดกำแพงดิน ม. 4 ตำบลกำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
วัดกุดประดู่ ม. 7 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดเกาะแก้ว ม. 11 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดเกาะแก้ว ม. 2 ตำบลสากเหล็ก เมือง พิจิตร
วัดเกาะแก้ว ม. 6 ตำบลหนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
วัดเกาะแก้ว ม.4 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดเกาะแก้วลำประดา ม. 3 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดเกาะแก้วสามัคคี ม. 1 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดแก้วศิริธรรมาราม ม.2 หนองแก ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

"ข"
วัดขนุน ม.4 ขนุน ตำบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร
วัดขวาง ม. 3 ตำบลวัดขวาง โพทะเล พิจิตร
วัดเขตมงคล ม. 1 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดเขาขมิ้น ม.7 เขาขมิ้น ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดเขาเขต ม. 7 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดเขาดิน ม. 6 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดเขาทราย ม. 1 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดเขาพนมกาว ม. 5 ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
วัดเขาพระ ม. 3 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดเขารูปช้าง ม. 1 ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร
วัดเขาโล้น ม. 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดเขื่อน ม. 1 ตำบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร
วัดไข่เน่า ม. 2 ตำบลหอไกร บางมูลนาก พิจิตร

"ค"
วัดคงคาราม ม. 2 ตำบลบางคลาน โพทะเล พิจิตร
วัดคลองข่อย ม. 5 ตำบลไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร
วัดคลองข่อย ม.5 คลองข่อย ตำบลบางลาย กิ่ง อ.บึงนาราง พิจิตร
วัดคลองคะเชนทร์ ม. 5 บ้านคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร
วัดคลองคู้ ม. 6 ตำบลท่าหลวง เมือง พิจิตร
วัดคลองคูณ ม. 2 ตำบลคลองคูน ตะพานหิน พิจิตร
วัดคลองเจริญ ม.10 คลองเจริญ ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร
วัดคลองตางาว ม. 5 ตำบลท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วัดคลองทราย ม. 2 ตำบลท่าเยี่ยม เมือง พิจิตร
วัดคลองทราย ม. 7 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดคลองทรายใต้ ม. 4 ตำบลคลองทราย เมือง พิจิตร
วัดคลองทองหลาง ม. 6 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
วัดคลองน้อย ม. 3 ตำบลหนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
วัดคลองโนน ม. 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร
วัดคลองโพธิ์ ม. 5 ตำบลโรงช้าง เมือง พิจิตร
วัดคลองสะแก ม. 6 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
วัดคลองห้วยหลัว ม. 14 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดคามวาสี ม. 4 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดคายน้อย ม. 12 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดคีรีเทพนิมิต ม.3 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดเครือเขาโค้ง ม. 4 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดโคกกระฐิน ม. 10 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดโคกสะอาด ม. 6 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร

"ฆ"
วัดฆะมัง ม. 2 ตำบลฆะมัง เมือง พิจิตร

"ง"
วัดงิ้วราย ม. 2 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร

"จ"

วัดจระเข้ผอม ม. 1 ตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร
วัดจันทรังสี ม. 6 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดจิตเสือเต้น ม. 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดเจริญศรัทธา ม. 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร
วัดเจริญสุขาราม ม. 9 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร

"ช"

วัดชัยมงคล ตำบลบางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

"ด"
วัดดงกลาง ม. 2 ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร
วัดดงเจริญ ม. 7 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดดงชะพลู ม. 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร
วัดดงตะขบ ม. 4 ตำบลดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
วัดดงป่าคำ ม. 3 ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร
วัดดงพลับ ม. 6 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดดงเย็น ม. 7 กุดระกำ ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
วัดดงสว่าง ม. 4 ตำบลสายคำโห้ เมือง พิจิตร
วัดดงเสือเหลือง ม. 2 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดดาน ม. 3 ตำบลไผ่ขวาง เมือง พิจิตร
วัดดานน้อย ม.6 ดานน้อย ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดใดน้ำขุ่น ม.10 ใดน้ำขุ่น ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดใดปลาดุก ม. 2 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดใดลึก ม.6 ตำบลห้วยพุก กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร
วัดไดโสน ม. 5 ตำบลห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร

"ต"
วัดต้นชุมแสง ม. 1 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
วัดต้นประดู่ ม. 1 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร
วัดตลุกหิน ม.2 ตำบลวังทับไทร กิ่ง อ.สากเหล็ก พิจิตร
วัดตะกรุดไร ม. 8 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดตะพานหิน ม. 2 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
วัดตากแดด ม. 6 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดไตรยางค์วนาราม ม. 2 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร

"ถ"
วัดถ้ำคะนอง ม. 4 ตำบลสากเหล็ก เมือง พิจิตร
วัดเถรน้อย ม. 5 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร

"ท"
วัดทรงธรรม ม. 1 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดทะนง ม. 1 ตำบลทะนง โพทะเล พิจิตร
วัดทับคล้อ ม.1 ทับคล้อ ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดทับทิม ม. 1 ตำบลท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วัดทับปรู ม. 2 ตำบลทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
วัดทับหมัน ม. 1 ตำบลทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
วัดท่ากระดาน ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
วัดท่าขมิ้น ม. 1 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
วัดท่าข่อย ม. 2 ตำบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร
วัดท่าคล้อ ม. 8 ตำบลท่าเยี่ยม เมือง พิจิตร
วัดท่าช้าง ม. 3 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
วัดท่านั่ง ม. 4 ตำบลท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
วัดท่าบัว ม. 4 ตำบลท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วัดท่าบัวทอง ม.2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดท่าปอ ม. 5 ตำบลวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
วัดท่าพิกุล ม. 7 ตำบลสากเหล็ก เมือง พิจิตร
วัดท่าพุดซา ม. 6 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดท่ามะไฟ ม. 1 ตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร
วัดท่ามะไฟ ม. 9 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดทายการาม ม. 6 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดท้ายทุ่ง ม. 1 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดท้ายน้ำ ม. 2 ตำบลท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
วัดท่าเยี่ยม ม.2 ตำบลท่าเยี่ยม กิ่ง อ.สากเหล็ก พิจิตร
วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง เมือง พิจิตร
วัดท่าหอย ม. 2 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดท่าฬ่อ ม. 2 ตำบลท่าฬ่อ เมือง พิจิตร
วัดทุ่งตับเต่า ม. 1 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดทุ่งทอง ม. 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล พิจิตร
วัดทุ่งน้อย ม. 2 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
วัดทุ่งนาดี ม.8 ทุ่งนาดี ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดทุ่งประพาส ม.2 ทุ่งประพาส ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดทุ่งพรหมทอง ม. 8 ตำบลบางลาย โพทะเล พิจิตร
วัดทุ่งโพธิ์ ม. 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร
วัดทุ่งโม่ง ม. 7 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดทุ่งใหญ่ ม.1 ทุ่งใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดทุ่งใหญ่ ม.3 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
วัดเทพสิทธิการาม ม. 10 ตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดเทวประสาท ม. 3 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
วัดเทศสว่างเจริญ ม. 6 ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
วัดไทรย้อย ม. 2 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดไทรย้อย ม.1 ตำบลสากเหล็ก กิ่ง อ.สากเหล็ก พิจิตร
วัดไทรโรงโขน ม. 2 ตำบลไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร

"ธ"

วัดธงไทยาราม ม. 8 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
วัดธรรมสังเวช ม. 5 ตำบลห้วยร่วม บางมูลนาก พิจิตร

"น"
วัดนครชุม ม. 3 ตำบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร
วัดนวลศรีสิทธาราม ม. 9 บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดนาควิลัย ม.3 ตำบลทะนง โพทะเล พิจิตร
วัดน้ำเคือง ม. 13 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดน้ำโจนเหนือ ม. 6 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดนิคมราษฎร์บำรุง ม.8 นิคม ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดนิคมสามัคคีธรรม ม.7 นิคม ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดเนินชัยศรี ม. 5 ตำบลห้วยพุก บางมูลนาก พิจิตร
วัดเนินทราย ม. 6 ตำบลวังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
วัดเนินปอ ม. 1 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดเนินพยอม ม. 1 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดเนินพยอม ม. 3 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดเนินพลวง ม. 9 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดเนินโพธิ์ ม. 4 ตำบลท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
วัดเนินยาว ม. 4 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดเนินสมอ ม.8 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดเนินสว่าง ม.1 เนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดเนินสาลิกา ม. 6 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดเนินหัวโล้ ม. 5 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดโนนทอง ม. 6 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร
วัดโนนป่าแดง ม. 2 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร

"บ"
วัดบรรพตสุทธาราม ม. 5 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดบ่อแต้ ม. 3 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดบางไผ่ ม. 5 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดบางพล้อ ม. 5 ตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ม.4 บางเพียร ตำบลฆะมัง เมือง พิจิตร
วัดบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
วัดบางลายใต้ ม. 7 ตำบลบางลาย โพทะเล พิจิตร
วัดบางลายเหนือ ม. 2 ตำบลบางลาย โพทะเล พิจิตร
วัดบางลำพู ม.1 บางลำพู ตำบลภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
วัดบางลำภู ม. 1 ตำบลภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
วัดบ้านซ่อง ม. 7 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดบ้านตาล ม. 1 ตำบลโพทะเล โพทะเล พิจิตร
วัดบ้านน้อย ม. 1 ตำบลบ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
วัดบ้านน้อย ม. 6 ตำบลสายคำโห้ เมือง พิจิตร
วัดบ้านนา ม.2 นา ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดบ้านบึงบัว (ปทุมรัตนาราม) ม. 8 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดบ้านใหม่คงคาราม ม. 6 ตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร
วัดบึงกอก ม. 7 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดบึงเฒ่า ม. 11 ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร
วัดบึงตะโกน ม. 2 ตำบลท่าหลวง เมือง พิจิตร
วัดบึงตะคต ม.13 บึงตะคต ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดบึงนาราง ม. 1 ตำบลบึงนาราง โพทะเล พิจิตร
วัดบึงบัว ม.12 บึงบัว ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดบึงประดู่ ม. 5 ตำบลทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
วัดบึงโพธิ์ ม.1 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดบึงลี ม. 4 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล พิจิตร

"ป"
วัดประชาบำรุง ม. 2 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดประชุมชนสิตาราม ม. 5 ตำบลคลองคูน ตะพานหิน พิจิตร
วัดประดาทอง ม. 6 ตำบลบางลาย โพทะเล พิจิตร
วัดประทม ม. 3 ตำบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร
วัดปากดง ม.11 ปากดง ตำบลสากเหล็ก เมือง พิจิตร
วัดปากน้ำ ม. 4 ตำบลโพทะเล โพทะเล พิจิตร
วัดปากลัด ม. 2 ตำบลบ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
วัดป่าเขาน้อย ม.5 เนินหัวโล้ ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดป่าแซง ม. 3 ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร
วัดป่าพรหมวิหาร ม. 2 ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร
วัดป่ามะคาบ ม. 3 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดป่าเรไรย์ ม. 2 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดป่าหวาย ม. 5 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
วัดปิ่นสุทธาวาส ม. 6 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ ม.10 ตำบลฆะมัง เมือง พิจิตร
วัดโปร่งราษฎร์ ม. 7 ตำบลคลองทราย เมือง พิจิตร

"ผ"
วัดไผ่ท่าโพใต้ ม. 3 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดไผ่รอบ ม. 8 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดไผ่หลวง ม. 3 ตำบลไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร
วัดไผ่เหลือง ม. 8 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดไผ่ใหญ่ ม.7 ไผ่ใหญ่ ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร

"พ"
วัดพนมยอ (ใหม่พนมยอ) ม. 1 ตำบลวังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
วัดพระพุทธบาทเขารวก ม. 5 ตำบลวังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
วัดพร้าว ม. 4 ตำบลวัดขวาง โพทะเล พิจิตร
วัดพฤกษะวัน ม. 11 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดพฤกษะวันโชติการาม ม. 3 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
วัดพังน้อย ม. 4 ตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร
วัดเพชรลูกกา ม. 2 ตำบลลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วัดโพทะเล ม. 5 ตำบลโพทะเล โพทะเล พิจิตร
วัดโพธิ์งาม ม. 4 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดโพธิ์แดน ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดโพธิ์ทอง ม. 5 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
วัดโพธิ์ไทรงาม ม. 1 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล พิจิตร
วัดโพธิ์ประทับช้าง ม. 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดโพธิ์ลอย ม. 4 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
วัดโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลบางคลาน โพทะเล พิจิตร

"ม"

วัดมงคลเขต ม. 9 ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร
วัดมงคลทับคล้อ ม.2 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดม่วงเฒ่า ม.12 ม่วงเฒ่า ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดมหาวนาราม ม. 5 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดมะกอกงอ ม. 5 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดมาบกระเปา ม.4 มาบกระเปา ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร
วัดมาบฝาง ม. 7 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดมาบมะไฟ ม.5 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดมูลเหล็ก ม. 4 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร

"ย"
วัดยางขาว (ยางขาวสุทธาวาส) ม. 6 ตำบลวังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
วัดยางคลี ม. 3 ตำบลวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
วัดยางคอยเกลือ ม. 6 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดยางตะพาย ม. 10 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดยางสามต้น ม. 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดยางห้าหลุม ม. 9 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดย่านยาว ม. 8 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

"ร"
วัดรังนก ม. 4 ตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร
วัดราชช้างขวัญ ม. 1 ตำบลปากทาง เมือง พิจิตร
วัดรายชะโด ม. 7 ตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดราษฎร์เจริญ ม. 9 ตำบลวังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
วัดราษฎร์บูรณะ ม.1 คลองจระเข้ ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ม. 2 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 7 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดโรงช้าง ม. 2 ตำบลโรงช้าง เมือง พิจิตร
วัดโรงวัว ม. 2 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

"ล"
วัดล่องตะแบก ม. 4 ตำบลวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
วัดลำชะล่า ม. 2 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดลำนัง ม.2 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดลำประดากลาง ม.9 ลำประดากลาง ตำบลลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วัดลำประดาใต้ ม. 1 ตำบลลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

"ว"
วัดวังกรด ม. 2 ตำบลวังกรด บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังกระดี่ทอง ม. 4 บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว เมือง พิจิตร
วัดวังกระทึง ม. 4 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดวังกระสูบ ม.6 วังกระสูบ ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล พิจิตร
วัดวังกร่าง ม. 4 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังกลม ม. 1 ตำบลบ้านบุ่ง เมือง พิจิตร
วัดวังกะทะ ม. 6 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังก้านเหลือง ม. 2 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังขอนซุง ม. 9 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังไคร้ ม. 1 ตำบลคลองคูน ตะพานหิน พิจิตร
วัดวังงิ้ว ม. 4 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังจิก ม. 2 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดวังแดง ม. 1 ตำบลท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
วัดวังแดง ม. 15 ตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดวังแดง ม. 2 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดวังแดงเหนือ ม. 2 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดวังตะกู ม.3 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังตะขบ ม.4 วังตะขบ ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร
วัดวังตาด้วง ม.7 วังตาด้วง ตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร
วัดวังทรายพูน ม. 2 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดวังทอง ม. 8 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังทับไทร ม. 4 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
วัดวังท่าโพ ม. 4 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดวังเทโพ ม. 3 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดวังน้ำเต้า ม. 6 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังบงก์ ม. 5 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังปลาทู ม. 11 ตำบลกำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
วัดวังมะเดื่อ ม. 3 ตำบลท่าฬ่อ เมือง พิจิตร
วัดวังโมกข์ ม.13 ตำบลวังโมกข์ สามง่าม พิจิตร
วัดวังสำโรง ม. 5 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังสำโรง ม.2 ตำบลวังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
วัดวังแสง ม. 4 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดวังหว้า ม. 8 ตำบลห้วยพุก บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังหว้า ม.1 ตำบลวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
วัดวังหินเพลิง ม. 5 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดวังหินแรง ม. 3 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังหูทิพย์ ม. 7 ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร
วัดวิจิตราราม ม. 5 ตำบลปากทาง เมือง พิจิตร
วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ ม. 9 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร

"
ศ"
วัดศรีคีรีพรตวิทยาราม ม. 8 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดศรีชันจนาราม ม. 4 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดศรีเบญจคาลัย ม. 3 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดศรีพรหมจริยาวาส ม. 7 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ม. 7 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดศรีมงคล ม. 1 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดศรีรัตนวราราม ม. 5 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดศรีวนาราม ม. 5 ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
วัดศรีศรัทธาราม ม. 1 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดศรีศรัทธาราม ม. 6 ตำบลกำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
วัดศรีสุทธาวาส ม. 11 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร

"ส"

วัดสถานีดงตะขบ ม. 3 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ม.5 ตำบลห้วยพุก กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร
วัดสมาบาป ม. 5 ตำบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร
วัดสระบรเพ็ด ม. 4 ตำบลวังโมกข์ สามง่าม พิจิตร
วัดสระประทุม ม.6 สระประทุม ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดสระมณี ม. 2 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดสระยายชี ม. 5 ตำบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร
วัดสระสาลี ม. 11 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดสัตตวนาราม ม. 1 ตำบลวังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
วัดสัตตศิลาอาสน์ ม. 1 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดสันติพลาราม ม. 3 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
วัดสากเหล็ก ม. 1 ตำบลสากเหล็ก เมือง พิจิตร
วัดสามขา ม. 8 ตำบลฆะมัง เมือง พิจิตร
วัดสามง่าม ม. 4 ตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดสามบึงบาตร (สามบึงบาตรเจริญ) ม. 3 ตำบลวังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
วัดสามแยก ม. 9 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดสายคำโห้ ม. 1 ตำบลสายคำโห้ เมือง พิจิตร
วัดสำนักขุนเณร ม. 1 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ ม. 3 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร
วัดสุขุมาราม ม. 11 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดสุนทรเกษตราราม ม. 3 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร

"ห"

วัดหงส์ ม.3 ตำบลย่านยาว เมือง พิจิตร
วัดหนองกอไผ่ ม. 6 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองกะทอ ม. 6 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองโก ม. 6 ตำบลลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองขนาก ม. 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดหนองขานาง ม. 7 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองขาว ม. 5 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดหนองขำ ม. 6 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองแขม ม.4 หนองแขม ตำบลบึงนาราง โพทะเล พิจิตร
วัดหนองครก ม.7 หนองครก ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองคล่อ ม. 3 ตำบลดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
วัดหนองคล้า ม. 3 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองคล้า ม. 9 ตำบลท่าเยี่ยม เมือง พิจิตร
วัดหนองคล้า ม.6 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
วัดหนองคอม ม.15 หนองคอม ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
วัดหนองเครือซูด ม. 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร
วัดหนองจะปราบ ม.6 หนองจะปราบ ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดหนองจั่ว ม.5 หนองจั่ว ตำบลคลองทราย เมือง พิจิตร
วัดหนองชัยศรี ม. 8 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดหนองดง ม.2 ตำบลท่าเสา โพทะเล พิจิตร
วัดหนองต้นไทร ม. 7 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองต้นพลวง ม.1 หนองต้นพลวง ตำบลคลองทราย เมือง พิจิตร
วัดหนองตะเคียน ม. 10 ตำบลท่าเยี่ยม เมือง พิจิตร
วัดหนองเต่า ม. 3 ตำบลภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองถ้ำ ม. 2 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดหนองนาดำ ม. 5 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดหนองน้ำเขียว ม. 5 ตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร
วัดหนองในดง ม. 4 ตำบลบางลาย โพทะเล พิจิตร
วัดหนองบัว ม. 5 ตำบลท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
วัดหนองบัว ม. 5 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองปทุม ม. 2 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
วัดหนองปล้อง ม. 1 ตำบลหนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
วัดหนองปลาไหล ม. 1 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
วัดหนองไผ่ ม. 7 ตำบลบ้านบุ่ง เมือง พิจิตร
วัดหนองพง ม. 2 ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
วัดหนองพง ม.6 หนองพง ตำบลทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองพงษ์ ม. 3 ตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
วัดหนองพยอม ม.3 หนองพยอม ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
วัดหนองพระ ม. 4 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดหนองโพธิ์ ม. 5 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
วัดหนองไม้แดง ม. 10 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองยาง ม. 8 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
วัดหนองสนวน ม. 3 ตำบลห้วยร่วม บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองสองห้อง ม. 4 ตำบลห้วยร่วม บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองสองห้อง ม.3 หนองสองห้อง ตำบลท่าเยี่ยม เมือง พิจิตร
วัดหนองสะแก ม.6 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองสะเดา ม. 3 ตำบลลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วัดหนองสะเดา ม. 4 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดหนองสาหร่าย ม.7 หนองสาหร่าย ตำบลคลองทราย เมือง พิจิตร
วัดหนองโสน ม. 2 ตำบลหนองโสน สามง่าม พิจิตร
วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 2 ตำบลวังโมกข์ สามง่าม พิจิตร
วัดหนองหลวง ม. 3 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองหลุม ม. 5 ตำบลหนองหลุม สามง่าม พิจิตร
วัดหนองหัวปลวก ม. 12 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดหนองหูช้าง ม. 6 ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดหลวง ม. 2 ตำบลท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วัดหลังถนนประชาสรรค์ ม.1 หลังถนน ตำบลบ้านนา สามง่าม พิจิตร
วัดห้วงศรัทธาราม ม. 3 ตำบลบึงนาราง โพทะเล พิจิตร
วัดห้วงสลิด ม. 7 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
วัดห้วยเกตุเกษม ม. 1 ตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
วัดห้วยแก้ว ม.2 ตำบลห้วยแก้ว กิ่ง อ.บึงนาราง พิจิตร
วัดห้วยเขน ม. 3 ตำบลห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
วัดห้วยคต ม.7 ห้วยคต ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
วัดห้วยน้ำซึม ม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดห้วยพุก ม.1 ตำบลห้วยพุก กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง ม. 4 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
วัดห้วยเรียงกลาง ม. 5 ตำบลวังกรด บางมูลนาก พิจิตร
วัดห้วยเรียงใต้ ม. 3 ตำบลวังกรด บางมูลนาก พิจิตร
วัดห้วยเรียงเหนือ ม. 2 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
วัดห้วยหลัว ม. 13 ตำบลลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วัดหอไกร ม. 3 ตำบลหอไกร บางมูลนาก พิจิตร
วัดหัวดง ม. 6 ตำบลหัวดง เมือง พิจิตร
วัดหาดแตงโม ม. 3 ตำบลงิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
วัดหาดมูลกระบือ ม. 1 ตำบลย่านยาว เมือง พิจิตร
วัดหิรัญญาราม ม. 5 ตำบลบางคลาน โพทะเล พิจิตร
วัดแหลมยาง ม. 5 ตำบลป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
วัดใหม่คำวัน ม. 5 ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร
วัดใหม่โพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม. 9 ตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดใหม่ศรีวิชัย ม. 3 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
วัดใหม่สำราญ ม. 6 ตำบลดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
วัดใหม่สุขสวรรค์ ม. 9 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร

"อ"

วัดอินทร์พรหมใย ม. 1 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
วัดอู่ตะเภา ม.8 อู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ เมือง พิจิตร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พิจิตร"

คริสตจักรความหวังพิจิตร พิจิตร
คริสตจักรสัมพันธ์พิจิตร พิจิตร
คริสตจักรของพระคริสต์พิจิตร
สถานประกาศโพทะเล พิจิตร
คริสตจักรห้วยคำตาล พิจิตร
คริสตจักรความหวังตะพานหิน พิจิตร
คริสตจักรตะพานหิน พิจิตร
คริสตจักรร่มเกล้าเขาทราย 25 หมู่ 11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พิจิตร
คริสตจักรบางมูลนาก พิจิตร
คริสตจักรความหวังสากเหล็ก พิจิตร
คริสตจักรความหวังสามง่าม พิจิตร
คริสตจักรของพระคริสต์สามง่าม พิจิตร
คริสตจักรสมานสามัคคีเพชรพิจิตร พิจิตร
คริสตจักรสมานสามัคคีภาคกระเหรี่ยง พิจิตร

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039