Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกระดังงา ม. 9 ตำบลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดกลาง ม. 11 ตำบลฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดกลางพัฒนาราม ม. 7 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดกะเปียด ม. 6 ตำบลกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดกะโสมใต้ ม. 4 ตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดกะโสมเหนือ ม. 6 ตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดกัตสัทธาราม (กัด) ม. 1 ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดกัลยานฤมิต ม. 5 ตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดก้างปลา ม. 3 ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดกาญจนาราม ม. 3 ตำบลบางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดกำแพงถม ม. 5 ตำบลบ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดกุฏิ ม. 16 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดกุมแป ม. 9 ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดกุลธาราม ม. 7 ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเกล็ดแรด ม. 6 ตำบลสี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเกาะจาก ม. 2 ตำบลเกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดเกาะเทวดา ม. 6 ตำบลไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ม. 1 ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดเกาะเพ็ชร ม. 6 ตำบลเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดเกาะสระ ม. 4 ตำบลแก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช

"ข"
วัดขนาน ม. 4 ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดขนาบนาก ม. 1 ตำบลขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดขรัวช่วย ม. 5 ตำบลเสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเขมวงศาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดเขากลาย ม. 3 ตำบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดเขาแก้ววิเชียร ม. 9 ตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดเขาขนอม ม. 10 ตำบลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดเขาขุนพนม ม. 3 ตำบลบ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดเขาตาว ม. 5 ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดเขาตาสัก ม. 11 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเขาเทียมป่า ม. 2 ตำบลเขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดเขาน้อย ม. 1 ตำบลเขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเขาน้อย ม. 4 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดเขาน้อย ม. 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดเขาปูน ม. 8 ตำบลพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดเขาพนมไตย์ ม. 5 ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดเขาพนมไตย์ ม. 9 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเขาโร ม. 5 ตำบลเขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดเขาเหล็ก ม. 2 ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช

"ค"
วัดคงคาเจริญ ม. 2 ตำบลหนองหงษ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ ม. 1 ตำบลฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ ม. 3 ตำบลท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ ม. 5 ตำบลกุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลื่อน ม. 2 ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวง ม. 3 ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวดี ม. 2 ตำบลเสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวดี ม. 3 ตำบลบางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดคงคาวดี ม. 4 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดคงคาสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดคลองกุย ม. 2 ตำบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดคลองขยัน ม. 1 ตำบลบ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดคลองดิน ม. 2 ตำบลหัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดคลองแดน ม. 1 ตำบลรามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดคลองน้อย ม. 1 ตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดคลองเมียด ม. 7 ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดควนกอ ม. 3 ตำบลถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
วัดควนเกย ม. 1 ตำบลควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดควนคลัง ม. 6 ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดควนเงิน ม. 3 ตำบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดควนชะลิก ม. 4 ตำบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดควนชุม ม. 5 ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดควนป้อม ม. 1 ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดควนมะปริง ม. 5 ตำบลนากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดควนยูง ม. 9 ตำบลนาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดควนสงฆ์ ม. 12 ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู) ม. 1 ตำบลท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดควนส้าน ม. 6 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดควนสุทธาราม ม. 1 ตำบลนาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดควนสูง ม. 8 ตำบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดควนใส ม. 6 ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดควนหัวไทร ม. 2 ตำบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
วัดควนอุโบสถ ม. 3 ตำบลปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดคันธมาลี ม. 3 ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดคันนาราม ม. 5 ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดคีรีกันทราวาส (คีรีกันทร์) ม. 3 ตำบลเขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดคีรีน้อย ม. 2 ตำบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดคีรีรัตนาราม ม. 6 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดคีรีวง ม. 5 ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดคีรีวรรณา ม. 1 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดคีรีอัศจรรย์ ม. 2 ตำบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดคูพาย ม. 5 ตำบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
วัดคูหาสันตยาราม ม. 9 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดโคกกะฐิน ม. 7 ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดโคกคราม ม. 5 ตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดโคกตะเคียน ม. 4 ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดโคกทราง ม. 7 ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดโคกธาตุ ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดโคกพิกุล ม. 8 ตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก) ม. 2 ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดโคกมะม่วง ม. 7 ตำบลขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดโคกเมรุ ม. 4 ตำบลนากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดโคกยาง ม. 7 ตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดโคกสะท้อน ตำบลปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดโคกสูง ม. 6 ตำบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดโคกหาด ม. 4 ตำบลไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดโคกเหล็ก ม. 9 ตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

"จ"

วัดจอมทอง ม. 2 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดจังหูน ม. 3 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดจันดี ม. 1 ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดจันทร์ ม. 2 ตำบลดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดจันทร์ธาตุทาราม ม. 4 ตำบลท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดจันทาราม ตำบลท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดจันพอ ม. 3 ตำบลดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดจีบประดิษฐ์ ม. 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์ ม. 1 ตำบลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์ ม. 9 ตำบลฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์หลวง ม. 4 ตำบลควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดเจริญธรรมมาราม ม. 6 ตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเจริญบุญญเขต ม. 3 ตำบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง ตำบลท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง ม. 2 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง ม. 2 ตำบลบ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

"ฉ"
วัดฉิมหลา ม. 6 ตำบลหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดเฉลิมกิตติยาราม ม. 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

"ช"

วัดชนสังขรณพิจิตร ม. 4 ตำบลเปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
วัดชนาราม ม. 8 ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดชมพูประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดชลเฉนียน ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดชลธาราม ม. 2 ตำบลท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดชะเมา ตำบลท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดชะอวด ม. 2 ตำบลบ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดชัน ม. 4 ตำบลกำแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
วัดชัยชุมพล ตำบลปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดชัยธาราประดิษฐ์ ม. 8 ตำบลโมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดชัยสุวรรณ ม. 2 ตำบลบ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดชายคลอง ม. 4 ตำบลควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดชายคลองที่วัง ม. 1 ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดชายนา ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดชุมโลง ม. 1 ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดเชิงแตระ ม. 6 ตำบลท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดเชิงผาวนาราม (ชายเขา) ม. 1 ตำบลเขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดเชียรใหญ่ ม. 5 ตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

"ด"
วัดดอนตรอ ม. 3 ตำบลดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดดอนตะใคร ม. 3 ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดดอนตาสังข์ ม. 3 ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดดอนนนท์ ม. 4 ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดดอนมะปราง ม. 6 ตำบลท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดดอนยาง ม. 5 ตำบลนาทราย เมือง นครศรีธรรมราช
วัดดอนรักษา ม. 8 ตำบลท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดดอนศาลา ม. 10 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดดอนอินทนิน ม. 2 ตำบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดด่านกำจัด ม. 1 ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดดินดอน ม. 3 ตำบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดดิษฐวราราม ม. 6 ตำบลท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดแดง ม. 7 ตำบลเขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดโดนธาราม ม. 7 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช

"ต"
วัดต้นไทร ม. 1 ตำบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
วัดตรงบน ม. 4 ตำบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดตรีนิมิตร ม. 1 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดตาหมอ ม. 6 ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดไตรวิทยาราม ม. 1 ตำบลถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดไตรสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช

"ถ"
วัดถลุงทอง ม. 1 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดถ้ำทองพรรณรา ม. 9 ตำบลถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
วัดถ้ำเทียนถวาย ม. 1 ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดถ้ำใหญ่ ม. 1 ตำบลถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

"ท"
วัดทรายทองสันตาราม ม. 4 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดทวยเทพ ม. 7 ตำบลบ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดทองทำนุ (หน้าเขา) ม. 1 ตำบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดทองพูน ม. 2 ตำบลเขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดทอนหงส์ ม. 2 ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดทะเล ม. 6 ตำบลควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดทะเลปัง ม. 2 ตำบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดทางขึ้น ม. 1 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดท่างาม ม. 5 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท่าช้าง ม. 2 ตำบลนาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดท่าไทร ม. 2 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดท่านคร ม. 4 ตำบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท่าน้อยคุณาราม ม. 5 ตำบลควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดทาบทอง ม. 2 ตำบลไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดท่าพญา ม. 7 ตำบลบ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดท่าแพ ตำบลปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดท่าแพ ม. 1 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท่าม่วง ม. 2 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท้ายสำเภา ม. 2 ตำบลท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดท่ายาง ม. 2 ตำบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดทายิการาม ม. 4 ตำบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดท่าลิพง ม. 6 ตำบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดท้าวโคตร ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท้าวโทะ ม. 3 ตำบลพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดท้าวราษฎร์ ม. 3 ตำบลกำแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท่าสะท้อน ม. 2 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดท่าสูง ม. 3 ตำบลท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งควาย ม. 1 ตำบลเขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งคุ่ม ม. 7 ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งน้อย ม. 1 ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งนาใหม่ ม. 4 ตำบลยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งเฟื้อ ม. 5 ตำบลสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งยวน ม. 3 ตำบลทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งแย้ ม. 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งส้าน ม. 5 ตำบลนาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งหล่อ ม. 2 ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเทพกุญชร ม. 7 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดเทพนมเชือด ม. 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเทพนิมิต ม. 9 ตำบลท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดเทพนิมิตร (วัวหลุง) ม. 5 ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเทพมงคล ม. 2 ตำบลควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดเทพรักษ์ ม. 8 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดเทพราช ม. 6 ตำบลเทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
วัดเทพสิทธาราม ม. 7 ตำบลบ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดเทวดาราม ม. 5 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดเทวสิทธิ์ ม. 6 ตำบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดโทตรี ม. 1 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดโทเอก (หัวตลิ่ง) ม. 1 ตำบลอินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดไทยมังคลาราม ม. 6 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดไทรขาม ม. 3 ตำบลดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดไทรงาม ม. 1 ตำบลเขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดไทรหัวม้า ม. 2 ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช

"ธ"

วัดธงทอง ม. 6 ตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดธรรมเผด็จ ม. 7 ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด) ม. 1 ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดธาตุน้อย ม. 1 ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดธาราวดี ม. 5 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช

"น"
วัดนพคุณ ม. 1 ตำบลบางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดนพรัตนาราม ม. 1 ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดน้อมนาวาส ม. 5 ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดนันทาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดนากุน ม. 6 ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดนาควารี ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดนางพระยา ม. 3 ตำบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
วัดนางหลงประชาสามัคคี ม. 1 ตำบลท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดนาเซลียง ม. 4 ตำบลกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดนารีประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลท่าไร่ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดนาวง ม. 5 ตำบลท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดนาเหรง ม. 7 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดน้ำตก ม. 2 ตำบลน้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดน้ำรอบ ม. 1 ตำบลไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช
วัดน้ำสรง ม. 3 ตำบลนาทราย เมือง นครศรีธรรมราช
วัดนิคมคีรี ม. 1 ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดนิโครธาราม ม. 2 ตำบลบางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดเนกขัมมาราม ม. 14 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดใน ตำบลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดในตูล ม. 9 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดในปุดกาญจนาคีรี ม. 1 ตำบลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

"บ"
วัดบนถนน ม. 2 ตำบลโพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดบ่อกรูด ม. 4 ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดบ่อน้ำร้อน ม. 4 ตำบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
วัดบ่อโพง ม. 5 ตำบลบ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดบ่อล้อ ม. 4 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดบางเข็ม ม. 8 ตำบลบางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางคู ม. 3 ตำบลควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดบางจาก ม. 11 ตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางฉนาก ม. 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางด้วน ม. 8 ตำบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางตะพาน ม. 7 ตำบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดบางทองคำ ม. 9 ตำบลบ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดบางน้อย ม. 10 ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดบางบูชาชนาราม ม. 1 ตำบลเกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางพระ ม. 3 ตำบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางวงศ์ ม. 2 ตำบลบางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดบางศาลา ม. 6 ตำบลบางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบางสะพาน ม. 7 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดบางสาร ม. 3 ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดบางหว้า ม. 2 ตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดบางใหญ่ ม. 5 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดบางอุดม ม. 6 ตำบลขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบ้านงาม ม. 3 ตำบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบ้านด่าน ม. 5 ตำบลท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดบ้านตาล ม. 2 ตำบลกำแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
วัดบ้านเนิน ม. 3 ตำบลบ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดบ้านพูน ม. 5 ตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดบ้านราม ม. 1 ตำบลบ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดบ้านใหม่ ม. 8 ตำบลบ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดบุรณาวาส ม. 1 ตำบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดบูรณาราม ตำบลคลัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดเบิก ม. 4 ตำบลฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดโบราณาราม ม. 4 ตำบลพิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์ ม. 2 ตำบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์ ม. 9 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์ธาราวดี ม. 5 ตำบลเกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช

"ป"
วัดประชาอารีย์ ม. 14 ตำบลโมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดประชุมชน ม. 2 ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดประดิษฐาราม ม. 1 ตำบลบางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดประดู่หอม ม. 9 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดประทุมทายการาม ม. 1 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดปลักปลา ม. 7 ตำบลตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดปลายระแนะ ม. 2 ตำบลละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดปะ (ปะธรรมาราม) ม. 1 ตำบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดปัญณาราม ม. 12 ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดปากเจาพัฒนาราม ม. 8 ตำบลตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดปากเชียร ม. 3 ตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดปากด่าน ม. 3 ตำบลเสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
วัดปากนครบน ม. 2 ตำบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
วัดปากน้ำ ม. 3 ตำบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดปากแพรก ม. 5 ตำบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดปากระวะ ม. 5 ตำบลหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดปากเสียว ม. 2 ตำบลควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดปากเหมือง ม. 3 ตำบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดป่ากิ่ว ม. 6 ตำบลอินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดป่าตอ ม. 5 ตำบลท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดป่าถ้ำตลอด ม. 4 ตำบลน้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดป่ายาง ม. 4 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดป่ายางประดู่หอม ม. 1 ตำบลนาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดป่าระกำใต้ ม. 3 ตำบลป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดป่าระกำเหนือ ม. 7 ตำบลป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดป่าวดี ม. 4 ตำบลโมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดป่าวนาราม ม. 7 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดป่าห้วยพระ ม. 5 ตำบลนาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดป่าหวาย ม. 3 ตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดปิยาราม ม. 4 ตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดเปียน ม. 6 ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช

"ผ"
วัดผาสุการาม ม. 3 ตำบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช

"ฝ"
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ม. 8 ตำบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช

"พ"
วัดพรหมมัญพงศาราม ม. 3 ตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดพรหมราช ม. 14 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดพรหมโลก ม. 1 ตำบลพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดพระเขียน ม. 1 ตำบลไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช
วัดพระนคร ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดพระพรหม ม. 1 ตำบลนาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดพระพุทธบาท ม. 4 ตำบลเขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดพระเพรง ม. 3 ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดพระมงกุฎ ม. 6 ตำบลนาเคียน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดพระเลียบ ม. 10 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดพระหอม ม. 1 ตำบลบ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดพระอาสน์ ม. 5 ตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดพังยอม ม. 9 ตำบลสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดพังสิงห์ ม. 2 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม ม. 2 ตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดพัทธสีมา ม. 4 ตำบลท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดพัทธสีมา ม. 6 ตำบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดพิกุลชัยภูมิ ม. 3 ตำบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดพิบูลยาราม ม. 5 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดพิศาลนฤมิตร ม. 1 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดพิศิษฎ์อรรถาราม ม. 3 ตำบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดเพชรจริก ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดเพ็ญญาติ ม. 5 ตำบลกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดเพ็ญมิตร ม. 1 ตำบลไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดแพร่ ม. 2 ตำบลช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดโพเตมีย์ ม. 1 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดโพธาราม ม. 4 ตำบลกะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดโพธาราม ม. 4 ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์ทอง ม. 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดโพธิวงศาราม ม. 3 ตำบลทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์เสด็จ ม. 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์ใหม่ ม. 2 ตำบลท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดไพศาลสถิตย์ ม. 3 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช

"ภ"
วัดภูเขาดิน ม. 5 ตำบลกุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดภูเขาลำทัง ม. 2 ตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดภูเขาหลัก ม. 5 ตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดเภาเคือง ม. 4 ตำบลไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

"ม"

วัดมณีเจริญ ม. 2 ตำบลแก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดมณีประสิทธิ์ ม. 13 ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดมหิสสราราม ม. 10 ตำบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดมเหยงคณ์ ตำบลคลัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดมะขาม ม. 5 ตำบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดมะนาวหวาน ม. 4 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดมะปรางงาม ม. 2 ตำบลละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดมะเฟือง ม. 3 ตำบลนากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดมะเฟืองใต้ ม. 3 ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงขาว ม. 4 ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงตลอด ม. 2 ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงทอง ม. 7 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงปลายแขน ม. 1 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดมังคลาราม ม. 1 ตำบลพิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมเขตชลาราม ม. 6 ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูผา ม. 6 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูมิ ม. 1 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูมิวราราม ม. 4 ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมวราราม ม. 2 ตำบลท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมาวาส ม. 7 ตำบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดมุขธารา ม. 1 ตำบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
วัดมุขธาราม ม. 2 ตำบลถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
วัดมุขธาราราม ม. 8 ตำบลบ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดมุจลินทราวาส ม. 6 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดแม่เจ้าอยู่หัว ม. 3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดโมคลาน ม. 11 ตำบลโมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดไม้เรียง ม. 1 ตำบลไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

"ย"
วัดยางค้อม ม. 5 ตำบลยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดยางทอง ม. 10 ตำบลโมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดยางใหญ่ ม. 5 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดย่านม่วง ม. 3 ตำบลบ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดยูงทอง ม. 3 ตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดโยธาธรรม ม. 2 ตำบลนาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

"ร"
วัดร่อนนา ม. 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดรักขิตวัน ม. 8 ตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดรังษีบูรณาราม ม. 6 ตำบลนากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดรัตนาราม ม. 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดรามแก้ว ม. 2 ตำบลรามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดรามประดิษฐ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดราษฎร์เจริญ ม. 1 ตำบลท่าไร่ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดราษฎร์เจริญวราราม ม. 1 ตำบลท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) ม. 1 ตำบลมะม่วงสองต้น เมือง นครศรีธรรมราช
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ม. 12 ตำบลทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดโรงฆ้อง ม. 3 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดโรงเหล็ก ม. 2 ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช

"ล"
วัดลำนาว ม. 1 ตำบลบ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
วัดลุมพินี ม. 6 ตำบลนาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดเลียบ ม. 5 ตำบลช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช

"ว"
วัดวนาราม ม. 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดวังกลม ม. 6 ตำบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดวังขรี ม. 3 ตำบลนาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดวังฆ้อง ม. 3 ตำบลสามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดวังตะวันออก ตำบลคลัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดวังไทร ม. 7 ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดวังม่วง ม. 1 ตำบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดวังเลา ม. 7 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดวังสะพาน ม. 1 ตำบลนาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดวังหงส์ (หงษ์) ม. 4 ตำบลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดวังหลวง ม. 1 ตำบลเปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
วัดวังหิน ม. 5 ตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดวังหิน ม. 5 ตำบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
วัดวังหีบ ม. 5 ตำบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดวิเชียรรังสฤษดิ์ ม. 5 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ม. 7 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดวิภาวดีรังสิตาราม ม. 2 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดวิมุตติธรรม ม. 5 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดวิสุทธิยาราม ม. 6 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช

"
ศ"
วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดศรีพิบูลย์ ม. 4 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดศรีมงคล ม. 8 ตำบลปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
วัดศรีมาราม ม. 1 ตำบลกะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดศรีสมบูรณ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดศรีสุวรรณาราม (เปียะ) ม. 7 ตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดศรีอาชา ม. 2 ตำบลควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดศาลาแก้ว ม. 3 ตำบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดศาลาไพ ม. 4 ตำบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช
วัดศาลามีชัย ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดศิลา ม. 4 ตำบลนาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดศิลาชลเขต ม. 10 ตำบลเปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
วัดศิลาราย ม. 8 ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดศิลาล้อน ม. 9 ตำบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดเศียรดุสิต ม. 1 ตำบลดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

"ส"

วัดสมควร ม. 6 ตำบลควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดสมอ ม. 4 ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดสโมสร ม. 1 ตำบลหัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดสโมสรศรัทธาวาส ม. 4 ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดสโมสรสันนิบาต ม. 12 ตำบลเสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
วัดสรรเสริญ (สอ) ม. 3 ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดสระ ม. 9 ตำบลท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสระเกษ ม. 11 ตำบลไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดสระแก้ว ม. 1 ตำบลท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดสระแก้ว ม. 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสระแก้ว ม. 5 ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดสระใคร ม. 9 ตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดสระน้ำขาว ม. 8 ตำบลบ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสระโพธิ์ ม. 4 ตำบลเสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดสระเภา ม. 1 ตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดสระเรียง ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดสวนกลาง ม. 3 ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วัดสวนขัน ม. 1 ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดสวนจันทร์ ม. 10 ตำบลตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดสวนป่าน ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดสวนพลาราม ม. 2 ตำบลกำแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
วัดสวนหลวง ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 ตำบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง ม. 4 ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดสหธรรมิการาม ม. 2 ตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
วัดสองพี่น้อง ม. 6 ตำบลหูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสะบ้าย้อย ม. 4 ตำบลพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดสากเหล็ก ม. 2 ตำบลอินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดสาขาชาติพงศ์ ม. 3 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดสามแพรก ม. 9 ตำบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสามัคคีนุกูล (ปากคลองทอน) ม. 2 ตำบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดสามัคยาราม ม. 7 ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดสารีปุตตาราม ม. 3 ตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดสำนักขัน ม. 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดสำนักม่วง ม. 6 ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดสำโรง ม. 6 ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดสำโรงงาม ม. 2 ตำบลท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดสิริวัฒนาราม ม. 1 ตำบลท่าไร่ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดสีตลากร ม. 1 ตำบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดสุกการาม ม. 4 ตำบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
วัดสุขาสิทธาราม ม. 3 ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดสุขุม ม. 6 ตำบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสุชน ม. 8 ตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช
วัดสุชาโต ม. 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสุเทพธาราม ม. 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสุธรรมาราม ม. 9 ตำบลฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณคีรี ม. 2 ตำบลกะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณโฆษิต ม. 1 ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณบรรพต ม. 3 ตำบลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณประดิษฐาราม ม. 5 ตำบลไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณภูมิวิหาร (บางคุระ) ม. 5 ตำบลบ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณรังษี ม. 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดสุวรรณาราม ม. 7 ตำบลหูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดเสนาราม ม. 1 ตำบลท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดเสม็ดจวน ม. 4 ตำบลกุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดเสาธง ม. 7 ตำบลท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดเสาธงทอง ตำบลคลัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดเสาธงทอง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดแส็งแร็ง ม. 1 ตำบลหัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดแส็งแร็ง ม. 14 ตำบลหัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดโสภณตีธาราม (เราะ) ม. 3 ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

"ห"

วัดหงส์แก้ว ม. 1 ตำบลบางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดหญ้า ม. 2 ตำบลนาทราย เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหญ้าปล้อง ม. 5 ตำบลดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดหนองแค (โสมาราม) ม. 4 ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดหนองเจ ม. 1 ตำบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
วัดหนองดี ม. 1 ตำบลทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดหนองแตน ม. 3 ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดหนองนก ม. 2 ตำบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหนองบัว ม. 3 ตำบลไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหนองหนอน ม. 12 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหน้าเขารูป ม. 4 ตำบลบางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดหน้าเขาเหมน ม. 12 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดหน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหน้าสตน ม. 2 ตำบลหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดหมน ม. 5 ตำบลท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ม. 1 ตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดหรงบน ม. 3 ตำบลบางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดหลวงครู ม. 7 ตำบลนาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดหลักช้าง ม. 6 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดห้วยกลาง ม. 7 ตำบลกะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดห้วยโก ม. 11 ตำบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
วัดห้วยทรายขาว ม. 10 ตำบลนาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดห้วยระย้า ม. 5 ตำบลนาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
วัดห้วยแหยง ม. 4 ตำบลท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
วัดหอยกัน ม. 9 ตำบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดหัวค่าย ม. 1 ตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดหัวช้าง ม. 4 ตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดหัวไทร ม. 1 ตำบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดหัวลำภู ม. 4 ตำบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ ม. 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช
วัดหาดสูง ม. 3 ตำบลไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดหาบทอง ม. 2 ตำบลไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดเหมก ม. 11 ตำบลป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดแหลม ม. 2 ตำบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดแหลมตะลุมพุก ม. 3 ตำบลแหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดใหญ่ ม. 2 ตำบลนาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช
วัดใหม่ ม. 1 ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดใหม่ ม. 4 ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดใหม่ทอน ม. 4 ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
วัดใหม่ไทยเจริญ ม. 1 ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช

"อ"

วัดอมรานุยุตต์ ม. 9 ตำบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดอรรถธรรมาราม ม. 4 ตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
วัดอัฑฒศาสนาราม ม. 3 ตำบลป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดอัมพวัน ม. 1 ตำบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
วัดอินคีรี ม. 7 ตำบลบ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดอินทรสุคนธาราม ม. 7 ตำบลละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
วัดอินทาราม ม. 3 ตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วัดอุ่ตะเภา ม. 6 ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
วัดอุทัยรัตนาราม ม. 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วัดอู่แก้ว ม. 6 ตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วัดอู่ทอง ม. 3 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช"

คริสตจักรพระกิติตคุณสมบูณณ์พุดหงษ์ ถ.ศรีธรรมโศก 3 ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช
คริสตจักรกิตติคุณทุ่งสง ถ.เอเชีย ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
คริสตจักรเมืองทุ่งสง ถ.ยุทธศาสตร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
สถาบันพระคริสตธรรมไทย ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
ศาลาธรรมแสงนคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์นครศรีธรรมราช ถ.วัดโบสถ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039