Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "มหาสารคาม" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด"มหาสารคาม" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกระยอม ม. 17 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกลาง ม. 2 หนองแสง ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกลางกุดรัง ม. 1 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดกลางโกสุม ม. 1 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดกลางเชียงยืน ม. 4 เชียงยืน ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดกำพี้ ม.1 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดกุดแคน ม. 8 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกุดซุย ม. 17 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
วัดกุดนาดี ม.5 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส) ม. 1 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดกุดเม็ก ม. 8 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดกุดรังสุทธาราม ม. 2 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดกุดเวียน ม. 6 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดกุดเวียน(บ้านกุดเวียน) ม. 2 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดกู่ใต้ ม.2 กู่ ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม
วัดกู่ทอง ม.1 กู่ทอง ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดกู่ทอง(บ้านกุดหลวง) ม. 5 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดกู่สนาม(กู่สุนทราราม) ม. 2 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเกษบุรีดอนก่อ ม. 6 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม
วัดเกษมสุขาราม ม. 3 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเกษรเจริญผล ม. 1 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเก่าน้อย ม. 2 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดเก่าน้อย ม. 3 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดเก่าน้อย ม. 7 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่) ม. 4 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดเกาะแก้วโกสุม ม. 20 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเกิ้งเหนือ ม. 6 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดแก่งโกสุม ม. 16 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแก่นเท่า ม. 11 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดแก่นเท่า ม. 6 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดแก้วสว่าง ม. 2 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโกทา(บ้านโกทา) ม. 2 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม

"ข"
วัดขามป้อม ม. 1 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดขามเรียน ม. 5 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดขิงแดง ม. 5 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดขิงแดง(บ้านขิงแดง) ม. 10 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดขี้เหล็ก ม. 3 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดขี้เหล็ก(บ้านขึ้เหล็ก) ม. 11 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช) ม. 3 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดเขมิกาวาส ม. 6 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเขวาค้อ(สว่างอารมณ์) ม. 6 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเขวาโดน ม. 10 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเขวาน้อย ม. 9 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม

"ค"
วัดค้อธิ ม. 13 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดค้อธิหนองม่วง ม. 10 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดคำมะมาย ม. 10 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม
วัดคึมบง(บ้านคึมบง) ม. 5 ตำบลหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
วัดคุยโพธิ์ ม. 15 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดคูแคน ม. 8 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดเครือวัลย์สุทธาวาส ม. 6 ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดโคกกลาง ม. 11 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกกลาง ม. 11 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม
วัดโคกกลาง ม. 13 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกกลาง ม. 3 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกกลาง ม. 5 โคกกลาง ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดโคกก่อง ม. 3 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกกู่(โคกกู่สัมพันธ์ค่า) ม. 5 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกเครือ ม.3 โคกเครือ ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม
วัดโคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง) ม. 2 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกเพิ่ม ม. 6 โคกเพิ่ม ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดโคกยาว ม. 5 โคกยาว ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม
วัดโคกไร่ ม. 2 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม
วัดโคกล่าม ม. 10 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกล่าม ม. 15 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกลิ่น ม. 9 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
วัดโคกลี่ ม. 13 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกลี่ ม. 5 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกเลื่อน ม. 8 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกศรี(บ้านโคกสี) ม. 5 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม
วัดโคกสะอาด ม. 4 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสี ม. 8 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกสีนอก(ทุ่งสว่าง) ม. 14 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสีใน(โสภณประดิษฐ์) ม. 13 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสีไฮ ม. 9 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสูง(เวฬุวัน) ม. 5 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกเสือเฒ่า ม. 7 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกหมากมาย ม. 4 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกใหญ่ ม. 10 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกใหญ่ ม. 12 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม

"จ"

วัดจอกขวาง ม. 6 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดจอมทอง ม.11 ตำบลหนองแวง บรบือ มหาสารคาม
วัดจันทร์ประดิษฐ์ ม. 5 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดจันทร์ประสิทธิ์ ม. 12 โพน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดจันทรังษี ม. 6 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดจันทราราม ม. 2 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดจันทราวาส ม. 4 หนองกุง ตำบลหนองกุง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดจันทราวาส(จันทราวาสอ้อยช้าง) ม. 7 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดจันทอุทัย ม. 1 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดจันทาริวาส(บ้านโนนมี้) ม. 2 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม
วัดจำปาศรี ม. 13 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดจินดารมณ์ ม. 3 หนองแวง ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดเจริญผล ม. 1 ตำบลหนองโน เมือง มหาสารคาม
วัดเจริญผล ม. 2 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดแจ้งใหญ่ ม. 1 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม

"ฉ"

วัดฉนวน ม. 3 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดฉิมพลีดู่งิ้ว ม. 8 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม

"ช"

วัดชนะไพรี ม. 3 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชมพูวนาราม ม. 4 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดชัยชุมพล ม. 1 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดชัยประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยพิมล ม. 10 ดอนโพธิ์ ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดชัยภาษิต ม. 5 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล ม. 16 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล ม. 2 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล(บ้านกู่) ม. 1 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดชัยโย ม. 7 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดชัยศรี ม. 1 หนองหว้า ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม
วัดชัยสุทธิ ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยสุทธิ ม. 6 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชาดน้อย ม. 3 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดชาดใหญ่ ม. 1 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเชตวันหนองบึง(บ้านหนองบึง) ม. 3 ตำบลหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
วัดเชียงส่ง ม.10 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโชคชัยวราราม ม. 4 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดไชยสถานธรรม ม. 4 ดอนหัน ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม

"ซ"
วัดซองแมว ม. 2 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดซำแฮด ม. 2 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม

"ด"
วัดดงเค็ง ม. 10 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดดงเค็ง ม. 7 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดดงแดน ม. 5 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดดงน้อย ม. 7 ดงน้อย ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม
วัดดงบาก ม. 9 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดงมัน ม. 6 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดดงเมืองน้อย ม. 1 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดดงยาง ม. 1 ดงยาง ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม
วัดดงรัง ม. 18 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดงศิลา(ดงสีลา) ม. 7 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนกลอย ม. 6 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนกลอย(บ้านดอนกลอย) ม. 4 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดดอนกลาง ม. 12 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนกลาง ม. 2 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดดอนกลางวนาราม ม. 2 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนคลี่(โนนสูงดอนหลี่) ม. 9 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนงัว(บ้านดอนงัว) ม. 11 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนดู่ ม. 7 ดอนดู่ ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดดอนตูม ม. 1 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดดอนถ่อ ม. 2 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนบม ม. 3 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนบม ม. 6 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดดอนพยอม ม. 4 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนพระนอน(พุทธไสยาสน์) ม. 7 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดดอนยม ม. 7 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดดอนเรือ ม. 6 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดดอนศรีสะอาด ม. 7 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดดอนหมี(บ้านดอนหมี) ม. 8 ตำบลเวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนหว่าน ม. 4 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม
วัดดอนหัน ม. 9 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดดอนหัน(ท่าประทุมทอง) ม. 12 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดดอนไฮ ม. 1 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม
วัดดาวดึงษ์แกดำ ม. 1 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดดาวประดิษฐ์ ม. 5 ด้ามขวาน ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
วัดดีหล้าโพธิ์ธาราม ม.3 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดดู่เหนือ ม. 5 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแดงน้อย ม. 2 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดแดงโพง ม. 1 แดงโพ ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม

"ต"
วัดตระคลอง ม. 7 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดตลาด ม. 2 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดตลาดม่วง(บ้านตลาดม่วง) ม. 1 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดตาพวน ม. 6 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดตาลเรือง ม. 10 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดตาลเรือง ม. 9 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดตาลอก(บ้านตาลอก) ม. 5 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดตาหลุง ม. 5 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดตำแย ม. 7 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดตำแย ม.2 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดตำแย ม.2 ตำแย ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดติกขมณีวรรณ ม. 11 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดใต้(ใต้ดงใหญ่) ม. 6 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดใต้โกสุม ม. 19 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดใต้ดงน้อย ม. 4 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดใต้แวงน่าง ม. 1 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม

"ถ"
วัดถิรญาณ ม. 8 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม

"ท"
วัดทรงศิลา(บ้านปลาขาว) ม.9 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดทรายคำ ม. 4 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดทองนพคุณ ม. 13 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดทองนพคุณ(หมากค่า) ม. 7 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดทองมงคล ม. 2 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดทองหลาง ม. 17 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดทักษิณาราม ม. 1 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดทัพป่าจิก ม. 7 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดท่าแก ม. 8 เหล่าดอกไม้ ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม
วัดท่างาม ม. 14 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดท่างาม ม. 4 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม
วัดท่าชัยศรี ม. 1 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดท่าเดื่อ ม. 9 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดท่าตูม ม. 3 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดท่าประทาย ม. 3 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดท่าเรียบ ม.3 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดท่าวารี ม. 10 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดท่าสองคอน ม. 12 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดท่าสีดาบัวขาว ม. 7 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดท่าเสมา ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดทิพโสต ม. 10 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดทุ่งเมืองเตา ม. 12 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดทุ่งสว่าง(บ้านเห็ดไค) ม. 5 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดทุ่งสว่างโนนม่วง ม. 8 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดเทพประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเทพรังสรรค์ ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเทพวิหก ม. 4 ตำบลหนองโน เมือง มหาสารคาม
วัดเทพศิริหนองกุง ม. 5 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดไทรทองป่าตอง ม.1 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม

"ธ"

วัดธรรมจริยา ม. 7 หนองเดิ่น ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดธรรมนิมิต ม. 9 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดธรรมมงคล ม.8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดธรรมรังษี ม. 1 กุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม
วัดธรรมรังษี ม. 8 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดธรรมวิเวก ม. 8 หนองบัว ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดธรรมาภิระตาราม(บ้านหมากหม้อ) ม. 6 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดธัญญาวาส ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดธาตุโนนนคร ม. 3 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

"น"
วัดนกกะโดก ม. 2 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดนกเหาะ ม. 4 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม ม. 1 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดนาควิชัย ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดนาคูน ม. 3 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
วัดนาเชือก ม. 12 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดนาดี ม. 4 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดนาดีวราราม ม. 6 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดนาดูนพัฒนาราม ม. 4 หนองเม็ก ตำบลนาดูน นาดูน มหาสารคาม
วัดนาฝาย ม. 12 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดนาฝาย ม. 6 นาฝาย ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม
วัดนาโพธิ์ ม. 1 ตำบลนาโพธิ์ บรบือ มหาสารคาม
วัดนาภู ม. 8 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดนาล้อม ม. 9 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดนาเลิง ม. 7 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดนาสีนวน ม. 1 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดน้ำเกลี้ยง(อัมพวันจันทราวาส) ม. 8 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดน้ำจ้อย ม.9 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดน้ำเที่ยง ม. 5 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดนิคมสะอาด ม. 6 โคกสูง ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดนิมิตมงคล ม.1 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเนรัญชรา ม. 15 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดโนนเกษตร ม. 1 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนเขวา ม. 1 ตำบลหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนจาน ม. 10 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนจาน(โพธิ์ศรีนครราม) ม. 7 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนแดง ม. 1 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนตูม ม. 10 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนตูม ม. 2 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดโนนแต้ ม. 4 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดโนนทอง ม. 8 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนทอง ม. 9 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโนนทอง ม. 9 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนท่อน ม. 11 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนทัน ม. 11 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนทัน ม. 8 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนทัน ม. 9 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนพยอม ม. 7 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนโพธิ์ ม. 3 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนภาษี ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนภิบาล ม. 1 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
วัดโนนมะเกลือ ม. 3 โนนมะเกลือ ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม
วัดโนนรัง ม. 2 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดโนนราษี ม. 1 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนราษี ม. 4 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนสวรรค์ ม. 4 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนสวรรค์ ม. 5 โนนสวรรค์ ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโนนสะอาด ม. 1 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนสะอาด ม. 6 โนนเขวา ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม
วัดโนนสำราญ ม. 12 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนสีลา ม. 2 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนสูง ม. 10 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนเห็ดได ม. 3 โนนเห็ดไค ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
วัดโนนแห่ ม. 5 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม

"บ"
วัดบกพร้าว ม. 10 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดบรบือสราราม ม. 1 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดบวรมงคล ม. 10 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดบ่อแก ม. 10 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม
วัดบัวค้อ(บ้านบัวค้อ) ม. 1 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านกุดแคน ม. 2 ตำบลหนองโน เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านเขวา ม. 8 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านค้อ ม. 9 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านโคกก่อ(โคกก่อ) ม. 1 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านงัวบา ม. 8 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านงิ้ว ม. 4 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านจานสามัคคี ม.1 จาน ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดบ้านดอนเงิน ม. 6 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดบ้านดินดำ(ดินดำ) ม. 1 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านแดง ม.2 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านโด ม. 3 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านทัน ม. 11 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม) ม. 5 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านแท่น ม. 1 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านโนน ม. 4 โนน ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านเปล่ง ม. 10 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดบ้านเปลือย ม. 6 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านเปลือย ม. 6 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านฝาง ม.2 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านโพนทอง(โพธิ์ทองสิริวนาราม) ม. 1 โพนทอง ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม
วัดบ้านยาง ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านยาง ม. 1 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านเลิงใต้ ม.3 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านวังหิน ม. 6 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดบ้านศาลา ม. 8 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านสมศรี(สมศรี) ม. 7 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านเสือกินวัว ม. 3 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดบ้านหนองโน ม. 3 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดบ้านหนองแปน(หนองแปน) ม. 6 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดบ้านหมี่ ม. 8 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านห้วยแคน ม.5 ตำบลหนองแวง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านหวาย(มหาเวตะคาม) ม. 4 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านหัน ม. 4 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านเหล่า ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านเหล่า ม. 3 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านอีเม็ง ม. 8 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านเอียด ม. 5 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดบ้านฮ่องไผ่ ม. 4 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดบุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว) ม. 9 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดบุรารัฐโพธาราม(บ้านชุมแสง) ม. 8 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูรณะอาณาเขต ม. 13 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบูรพา ม. 1 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบูรพา ม. 3 ขามเปี้ย ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดบูรพา ม. 4 หนองผักแว่น ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม
วัดบูรพา ม. 9 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดบูรพา(บ้านหนองบัว) ม. 7 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูรพา(บ้านหัวช้าง) ม. 8 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูรพาเกิ้งใต้ ม. 5 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดบูรพาราม ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดบูรพาราม ม. 13 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดบูรพาหนองบัว ม. 7 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม
วัดบูรพาหนองบัว ม. 8 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดบูรพาห้วยหลาว(บ้านห้วยหลาว) ม. 7 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูระพา ม. 12 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

"ป"
วัดปทุมวนาราม (หนองบัว) ม. 4 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม
วัดปทุมวนาราม ม. 8 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดปทุมวัน ม. 9 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดปรมัยยิกาวาส ม. 11 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดประชาสามัคคี ม. 5 เหล่าจั่น ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม
วัดประดู่ ม. 9 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดประดู่ทรงธรรม ม. 7 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดประทุมทอง ม. 10 หนองกุงใต้ ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม
วัดประทุมวราราม ม. 2 ทัพม้า ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดปรางค์กู่ ม. 17 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดปลาบู่ ม. 14 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดปอแดง ม. 2 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม
วัดปัจจิมเชียงยืน ม. 3 เชียงยืน ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดปัพพานิสสัย ม. 4 โนนสูง ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดป่ากุงหนา ม. 10 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดป่าข่าง ม. 12 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดป่าจิก ม. 6 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดป่าชาด ม. 9 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดป่ายาง ม. 15 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดป่ายางห่าง ม. 8 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าเรไลย์ ม. 12 หนองพอก ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม
วัดป่าวังเลิง ม.9 หัวขัว ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ม. 4 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม ม.10 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดป่าศิลาขันธุ์วิเวก ม. 7 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม ม. 1 ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดป่าสโมสร ม. 3 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดป่าหนองคู ม.12 ตำบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
วัดป่าหนองไฮ ม.11 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม

"ผ"
วัดผลิวัน ม. 1 หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
วัดผักหวาน ม. 6 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดไผ่ล้อม ม. 9 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม

"ฝ"
วัดฝายป่าบัว ม. 8 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม

"พ"
วัดพงโพด ม. 5 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดพยัคฆภูมิวราราม ม. 24 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดพรมพิชัย ม. 1 ผำ ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 8 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพิไชยาราม ม. 10 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพุทธไชยาราม ม. 3 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพุทธประดิษฐ์ ม. 11 โพน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดพุทธมงคล ม. 2 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธารมณ์ ม. 2 โกทา ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม
วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธาราม ม. 4 หนองบัวคู ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
วัดโพธาราม ม. 5 ดงบัง ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม
วัดโพธาราม ม. 7 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ ม.10 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธิ์กลาง ม. 4 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย ม.9 โจด ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย(บ้านปอพาน) ม.2 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัยนิมิตร ม. 8 เมืองเจีย ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัยศรี ม. 5 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธิไชยาราม(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย) ม. 12 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ทอง(บ้านโคกก่อง) ม. 7 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์มี ม. 6 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี ม. 9 ปอพาน ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) ม. 3 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีกระบาก ม. 5 กระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีแกดำ ม. 3 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีเจริญ ม.6 หนองนาไร่เดียว ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน ม. 3 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ ม. 2 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 7 ตำบลหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 9 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีนวล ม. 2 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ม. 1 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง ม. 7 เข็ง ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านจาน ม. 1 บาน ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว ม. 12 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านผือ ม.7 ผือ ตำบลหนองกุง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด ม. 1 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีวนาราม ม. 7 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 1 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 10 หนองศิริราษฎร์ ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 14 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านหนองแดง) ม. 1 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม ม. 8 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู) ม. 3 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง(บ้านหนองปลิง) ม. 6 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิ์สระแก้ว ม. 9 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดโพธิสว่าง ม. 4 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์หนองบุญชู ม. 5 หนองบุญชู ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์เหนือ ม. 3 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพนทราย(บ้านโพนทราย) ม. 2 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพนพิพัฒน์ ม. 10 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพนละออม ม. 6 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม
วัดโพนสว่าง ม. 12 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม
วัดไพรวัลย์(มณีวรรณ) ม. 11 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดไพรสุวรรณ ม. 9 เหล่าบัวบาน ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม

"ภ"
วัดภูดิน ม.5 ภูดิน ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม

"ม"

วัดมงคลชัยศรี ม.4 ยางใหญ่ ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดมงคลเทพประสิทธิ์ ม. 11 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดมงคลสามัคคี ม. 15 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดม่วง(บ้านม่วง) ม. 1 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดม่วงใหญ่ ม. 12 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดมหาชัย ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดมหาผล ม. 3 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดมะขามหวาน ม. 11 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดมะชม ม. 5 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดมะแซว(โพธิ์ชัย) ม. 15 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดมังคลาราม ม. 8 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดมุจลินทราวาส ม. 8 หนองจิก ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดเม็กดำ(กลางเม็กดำ) ม. 8 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดเม่นใหญ่ ม. 4 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดเมืองเสือ(เมืองเสือสุขุมาราม) ม. 6 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

"ย"
วัดยางไก่เฒ่า ม. 9 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดยางสินไชย ม. 3 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดยางอิไล ม. 9 ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม
วัดยุวราช(บ้านโคก) ม. 3 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม

"ร"
วัดรังษี ม. 4 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดรัตนมานิตย์ ม. 6 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดรัตนวัน ม. 6 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดรัตนโสภา ม. 4 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดรัมณียาราม(บ้านเขวาไร่) ม. 1 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดราชพฤกษ์สิงขร ม. 17 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม
วัดราษฎร์เจริญ ม. 8 ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์นิคม ม. 10 หนองไห ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดราษฎร์บำรุง ม. 12 ตำบลเวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์บูรณะ ม. 8 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 7 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์พิสัย ม. 7 หนองคู ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดราษฎร์สังคม ม. 5 หนองซอน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 5 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ) ม. 5 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

"ล"
วัดลัฎฐิวัล ม. 1 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเลิงบัว ม.4 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเลิงแฝก ม. 1 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม

"ว"
วัดวรินทราวาส(หนองโดน) ม. 7 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดวังกุง ม. 8 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังขอนจิก ม. 2 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังแคน ม. 7 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังจาน ม. 6 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังโจดโสภาราม ม. 10 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม
วัดวังปลาโด ม. 7 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดวังยาว(วังยาววารี) ม. 4 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดวังหิน ม. 3 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดวารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์) ม. 9 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดวิไลธรรมาราม ม. 8 ค้อ ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดวิเศษสมบูรณ์ ม.12 แฝก ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดวุฒิวราราม ม. 8 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเวฬุวนาราม ม. 9 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดเวฬุวัน ม. 5 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเวฬุวาศรี ม. 7 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดแวงชัยวนาราม ม. 3 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม

"
ศ"
วัดศรีเจริญ ม. 4 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีชุมพร ม. 1 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีชุมพล ม. 4 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศรีไชยาราม ม. 11 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีบุญเรือง ม. 9 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีมงคล ม. 13 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีมหาโพธิ์ ม. 5 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีวิชัย ม. 4 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศรีวิลัย ม. 9 คำเกิ่ง ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม
วัดศรีเวฬุวัน ม. 7 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม
วัดศรีเวียงชัย ม. 8 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสง่า ม. 5 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสมบูรณ์ ม. 11 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสมพร ม. 1 แบก ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดศรีสว่างม่วงน้อย ม. 5 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีสวาสดิ์ ม.10 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสุข ม. 3 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสุข ม. 5 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีสุข ม. 8 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสุทธาราม ม. 6 หนองล่าม ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดศรีสุธรรมาราม ม. 8 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีโสภณ ม. 7 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีโสภณ ม.11 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีอรัญญาวาส ม. 6 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีอินทราวาส ม. 5 นาฝาย ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม
วัดศาลา ม. 1 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศาลา ม.6 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศาลา(บ้านศาลา) ม. 8 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดศาลาทอง ม. 13 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดศิริชัย ม. 10 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม
วัดศิริบุรีวังแสง ม. 1 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม
วัดศิริมงคล ม. 9 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศิลา ม. 10 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม

"ส"

วัดสง่าสามัคคี ม. 2 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม
วัดสมณคุตประดิษฐ์ ม. 13 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระเกตุหนองมันปลา(สว่างหนองมันปลา) ม.7 หนองมันปลา ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสระเกษ ม. 2 ลิ้นฟ้า ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
วัดสระแก้ว ม. 10 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสระแก้ว ม. 10 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสระแก้ว ม. 11 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดสระแก้วบุบผาราม ม. 6 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสระแก้วหนองคู ม. 6 หนองคู ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสระแคน ม. 1 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระแคนใต้ ม. 3 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสระจันทร์ ม. 9 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระทอง ม. 2 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสระทองบ้านทัน ม. 5 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสระธาตุ ม. 6 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสระบัว ม. 5 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระบัว ม. 6 ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม
วัดสระบัวทอง ม. 2 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสระบาก(บ้านสระบาก) ม. 10 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสระศิลา ม. 10 หนองหิน ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดสร้างแช่ง ม. 5 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดสวนกล้วย ม. 7 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสวนตาลบ้านแก่นท้าว(แก่นท้าว) ม. 2 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสวอง(บ้านสวอง) ม. 7 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดสว่าง ม. 6 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสว่าง(สว่างโนนเพ็ก) ม. 14 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดสว่างจอมศรี ม. 5 จอมศรี ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างแจ้งกอก ม. 11 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดสว่างชัยศรี ม. 4 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างดุสิต ม. 9 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างนาภู(บ้านนาภู) ม. 1 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดสว่างนิคม ม.5 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างโนนจาน ม. 3 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างโนนทัน ม.1 ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดสว่างโพธิ์ชัย ม. 2 เมืองเพ็ง ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างวราราม ม. 8 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างวารี ม. 1 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างวิจารณ์ ม. 4 ขามเปี้ย ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างวิเวกจิต ม. 9 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดสว่างศรีบุญเรือง ม. 2 โคกข่า ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างศรีวิลัย ม. 4 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างศรีวิลัย ม. 9 โนนศรีสวัสดิ์ ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างสร้างแก้ว ม. 8 สร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างสามัคคี(หอกลอง) ม. 8 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดสว่างหนองชาด ม. 6 หนองชาด ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างอรุณ ม.8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 3 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 โนนสำราญ ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 โนนทัน ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ตำบลเวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์ ม.11 ตำบลโพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารุณ ม. 9 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสองห้อง ม. 6 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดสองห้อง(บ้านสองห้อง) ม. 7 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสองห้องเหนือ ม. 21 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดส่องเหนือ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดสะอาดเจริญศิลป์ ม. 7 โนนสะอาด ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสะอาดนครชัย ม. 5 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสังข์ทองวนาราม ม. 3 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสังวรณ์ ม. 7 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสังวารคำ ม. 13 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดสันติวัน ม.12 ท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดสามัคคี ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดสามัคคีธรรม ม.1 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสารญาณมุณี ม. 5 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดสำโรง ม. 10 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม
วัดสำโรง(บ้านสำโรง) ม. 11 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสำโรงรัตนาราม(บ้านสำโรง) ม. 1 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดสำโรงวราราม ม. 12 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสิทธาราม ม. 4 สีดา ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสีชมพู(สีชมพูหนองตื่น) ม. 7 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม
วัดสีมาวดี(บ้านเป้า) ม. 5 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดสุกาวาส(บ้านหินตั้ง) ม. 9 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดสุขาพัฒนาราม ม. 4 หนองป้าน ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม
วัดสุคันธาราม ม. 10 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดสุคันธาราม ม. 7 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุทธรังสิทธิ์ ม. 9 มะโม ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสุทธาวาส ม. 5 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า) ม. 5 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดสุวรรณคงคา ม. 9 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณพัตร์ ม.5 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสุวรรณมงคล ม. 1 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณมัจฉา ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณรังษี ม. 3 นาทอง ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสุวรรณาราม ม. 1 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส ม. 1 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส ม. 1 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส ม. 10 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดเสนานิคม ม.7 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเสนาวารี ม. 10 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเสริมสุขคงคา ม. 12 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดแสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า) ม. 11 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
วัดแสงสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดแสงสุวรรณ ม. 7 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแสงอุทัย ม. 9 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโสกกาว ม. 6 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม
วัดโสกคลอง ม. 9 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม
วัดโสกแดง ม. 5 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
วัดโสกภารา ม. 7 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดโสมนัส ม. 4 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโสมนัสประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม

"ห"

วัดหงษาราม ม. 3 นาหาด ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม
วัดหญ้าขาว ม.7 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองกก(บ้านหนองกก) ม. 5 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองกลางโคก ม. 3 หนองกลางโคก ตำบลนาดูน นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองกุง ม. 1 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองกุง ม. 10 ตำบลนาโพธิ์ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองกุง ม.1 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองกุง(บ้านหนองกุง) ม. 4 ตำบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองกุงเต่า ม. 2 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดหนองกุงน้อย ม. 7 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแก ม. 4 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแก ม. 6 ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแก ม.10 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแก(บ้านหนองแก) ม. 16 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองโก ม. 11 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองขาม ม. 13 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองขาม ม. 19 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองขาม ม. 5 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองขี ม. 7 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองขุ่น ม. 10 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองคลอง ม. 14 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองคลอง ม. 6 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองคลอง ม.5 หนองคลอง ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองค้อ ม. 5 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม
วัดหนองคู ม. 3 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดหนองคูขาด ม. 1 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองคูไชย ม. 18 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองคูณ(บ้านหนองคูณ) ม. 7 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม
วัดหนองคูม่วง ม. 8 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองคูใหญ่ ม. 3 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแคน ม. 12 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแคน ม. 4 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแคน ม. 8 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดหนองแคน(บ้านหนองแคน) ม. 15 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองโง้ง ม. 16 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองจิก ม. 1 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองจิก ม. 10 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดหนองจิก ม. 7 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองจิก ม. 7 หนองจิก ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองเจริญ ม. 9 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองโจด ม. 9 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม
วัดหนองโจด ม.4 หนองโจด ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองซำข่าสามัคคี ม. 2 หนองซำ ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองดุก ม. 1 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองเดิ่น ม. 16 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแดง(บ้านหนองแดง) ม. 2 ตำบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองโดน ม. 1 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม
วัดหนองโดน(บ้านโดน) ม. 6 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองโดน(สว่างอารมณ์หนองโดน) ม. 3 ตำบลนาโพธิ์ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองตาไก้ ม. 2 ตำบลหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองตาเต็น ม. 8 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองตุ ม. 4 ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองตุหนองแวง ม.3 หนองแวง ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองตูบ ม. 6 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแต้ ม. 1 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแต้น้อย ม. 2 หนองแต้น้อย ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองใต้ ม. 5 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม ม. 3 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม ม.5 ตำบลหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม ม.5 หนองทุ่ม ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองทุ่มวราราม ม. 7 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองบก ม. 8 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองบอน ม. 8 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองบอน ม.7 หนองบอน ตำบลหนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองบัว ม. 2 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองบัว ม. 4 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองบัว(คันธบุบผาราม) ม. 8 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองบัวแก้ว ม. 5 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม) ม. 5 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองบัวแดง(บ้านหนองบัวแดง) ม. 9 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองบัวใต้ ม. 3 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองบัวน้อย ม. 1 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองบัวน้อย ม. 2 หนองบัวน้อย ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองบัวแปะ ม. 1 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองบัวสันตุ ม. 1 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองปอ(บ้านหนองปอ) ม. 2 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองป้าน ม. 3 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองผง ม.8 หนองผง ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม
วัดหนองผือ ม. 8 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองผือ(บ้านหนองผือ) ม. 10 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองไผ่ ม. 6 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองไผ่ ม. 7 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองไผ่ ม. 8 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองไผ่ ม.2 หนองไผ่ ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองมะเม้า ม. 7 หนองมะเม้า ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก) ม. 3 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองยาง ม. 7 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองยาง(บ้านหนองยาง) ม. 13 ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองเรือ(บ้านหนองเรือ) ม. 4 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองเลา(บ้านหนองเลา) ม. 9 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองแวง ม. 2 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแวง ม. 3 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแวง ม. 3 ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแวง ม. 9 หนองแวง ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองแวง ม.7 ตำบลหนองแวง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแวง(บ้านหนองแวง) ม. 6 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแวงใต้ ม. 6 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองสระ ม. 6 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองสระพัง ม. 8 หนองสระพัง ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองสิมใหญ่ ม. 1 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองเสียว(ดาวเรือง) ม. 6 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแสง ม. 7 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแสง(บ้านหนองแสง) ม. 16 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองแสนใต้ ม.3 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแสนเหนือ ม.2 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 5 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 6 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองหญ้าม้า ม. 3 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองหน่อง ม.8 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหนองหล่ม(ศรีบุญเรือง) ม. 3 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม
วัดหนองหว้า ม. 3 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองหว้า ม. 9 บ้านหนองหว้า ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองหว้า(หนองหว้าเฒ่า) ม. 9 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองห้าง(บ้านหนองห้าง) ม. 21 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองหิน ม. 3 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม
วัดหนองหูลิง ม. 7 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
วัดหนองเหล็ก ม.12 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองใหญ่ ม. 3 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม
วัดหนองอีดำ ม.8 หนองอีดำ ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม
วัดหนองไฮ(ปากน้ำ) ม.1 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหมากหญ้า ม. 6 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม
วัดหมุ่นชัยศรี ม. 2 ส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหลุบควัน ม. 10 หลุบควัน ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม
วัดหลุบแซง ม. 3 หลุมแซง ตำบลหนองกุง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดห้วยทราย(บ้านโคกล่าม) ม. 9 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดห้วยทราย(บ้านหัวเข่าแตก) ม. 3 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดห้วยหิน(บ้านห้วยหิน) ม. 4 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหัวขัว ม. 18 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวขัว ม. 4 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดหัวขัว ม. 7 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวขัว ม. 8 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวงัว ม. 7 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหัวช้าง ม. 4 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวช้าง ม. 4 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดหัวช้าง ม. 7 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวดง ม. 1 หัวดง ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม
วัดหัวดงนาค่าย ม. 10 ตำบลเวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวนา ม. 6 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวนาคำ ม. 1 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม
วัดหัวนาทัย ม.4 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวฝาย ม. 12 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหัวสระ(บ้านหัวสระ) ม. 8 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหัวหนอง ม. 10 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวหนอง ม. 5 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวหนอง ม. 8 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม
วัดหัวหนองคู ม. 3 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหินลาด ม. 8 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม
วัดหินแห่ ม. 8 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเหนือดงน้อย ม.9 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดเหนือแวงน่าง ม. 8 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม
วัดเหล่ากว้าง(บ้านเหล่ากว้าง) ม. 9 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดเหล่ากา ม. 3 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าค้อ(บ้านเหล่าค้อ) ม. 12 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดเหล่าโง้ง ม. 5 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าจั่น ม. 10 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม
วัดเหล่าตามา ม. 5 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าโพธิ์ ม. 5 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าโพธิ์ ม.5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเหล่ายาว ม. 9 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าส้มลม ม. 7 เหล่าส้มลม ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม
วัดเหล่าหนาด ม. 1 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม
วัดเหล่าหนาดโนนงิ้ว ม. 2 โนนงิ้ว ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดเหล่าหมากคำ ม.2 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดเหล่าใหญ่ ม. 5 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าอีหมัน(ธาตุเหล่าอีหมัน) ม. 14 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดแห่เหนือ ม. 13 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดใหม่ขุนเขวา ม. 17 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม

"อ"

วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดอรัญญา ม. 9 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอรัญญาวาส ม. 2 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดอรัญญิกาวาส ม. 10 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดอรัญญิกาวาส ม.1 โนนเขวา ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม
วัดอัมพวนาราม ม. 6 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดอัมพวนาราม(โนนม่วง) ม. 6 บ้านโนนม่วง ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดอัมพวัน ม. 10 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดอัมพวัน ม. 11 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดอัมพวัน ม. 2 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอัมพวัน ม. 7 โคกกลาง ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอัมพวัน ม. 8 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดอัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง) ม. 10 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
วัดอินทรวิชัย ม. 9 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดอินทราราม ม. 12 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอิสาณเสือเฒ่า ม. 6 เสือเฒ่า ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอุดมวิทยา ม. 2 หนองซอน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอุดร(บ้านหนองสระ) ม. 6 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดอุตตาราม(บ้านแวงยาง) ม. 5 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
วัดอุทกวารินทร์ ม. 6 น้ำจั้น ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอุทัยทิศ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม
วัดอุทัยทิศ ม. 4 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดอุทัยโพธิ์ทอง ม. 6 ขี ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอุปโป(บ้านอุปโป) ม. 4 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

"ฮ"
วัดฮ่องน้อย ม. 7 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "มหาสารคาม"

คริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย ม. 10 บ.โนนม่วง ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
คริสตจักรนาซารีนมหาสารคาม ถ.เสมา ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม
คริสตจักรเชียงยืน หมู่ 3 ต.เชียงยืน มหาสารคาม
คริสตจักรโคกข่า หมู่ 2 บ้านโคกข่า ต.เสอเฒ่า อ.เชียงยืน มหาสารคาม
คริสตจักรบ้านพระคุณพยัคฆภูมิพิสัย ม.4 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
คริสตจักรมหาสารคาม ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039