Call Center : 02 758 5038, 02 758 6294  
 
 
 
ร้านดอกไม้ flower2paradise.com บริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย ทุกภูมิภาค ทุกวัด ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึง กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยความเป็นมืออาชีพในการ จัดดอกไม้ พวงหรีด พวงหรีดไว้อาลัย พวงมาลา ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดดอกไม้สด ที่ใช้ดอกไม้สวยงาม หลากหลายชนิด สีสันสดสวย หรือ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ที่ช่างผู้ชำนาญบรรจงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึง พวงหรีดผ้า ทั้ง พวงหรีดผ้าแพร พวงหรีดผ้านวม พวงหรีดผ้าขนหนู พวงหรีดผ้าห่ม พร้อมบริการส่งที่ วัด โบสถ์ ฌาปนสถาน มูลนิธิ หรือ บ้าน ทั่วไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเวบไซต์ หรือ โทรสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-758-5038, 02-758-6294

รายชื่อ วัด ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ วัด ในจังหวัด "พะเยา" ที่ส่งพวงหรีดได้
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร" ที่ส่งพวงหรีดได้
 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พะเยา" ที่ส่งพวงหรีดได้
> ดูรายชื่อ <
 

"ก"
วัดกว้าน ม. 6 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดกอก ม. 11 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดกองแล ม.6 กองแล ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดก๊อซาว ม. 2 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดก๊อน้อย ม. 1 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดกาดถี ม. 8 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดกำแพงหิน ม. 8 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดกิ่วแก้ว ม. 4 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดกิ่วชมภู ม.6 กิ่วชมภู ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดกู่ผางลาง ม. 5 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดเกษศรี ม. 7 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดเก้าเงา ม. 15 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดแก ม. 2 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา

"ข"
วัดขุนต๊ำ ม. 9 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา

"ค"
วัดควร ม. 3 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดควรดง ม. 1 ตำบลควร ปง พะเยา
วัดค้างหงษ์ ม. 3 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดค่าไพบูลย์ ม. 16 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดคุ้ม ม. 6 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดใคร้ป่าคา ม. 3 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา

"ง"
วัดงิ้วหงก ม. 7 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดงุ้นพัฒนา ม. 9 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา

"จ"

วัดจนหลวง ม. 2 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดจำไก่ ม. 6 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดจำบอน ม. 7 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดจำปาหลวง ม.6 ทุ่งหลวง ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดเจดีย์งาม ม. 1 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา

"ช"

วัดช้างหิน ม. 8 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา
วัดเชียงคาน ม. 7 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดเชียงทอง ม. 8 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดเชียงบาน ม. 3 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดเชียงยืน ม. 4 ตำบลลอ จุน พะเยา
วัดเชียงหมั้น ม. 1 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดแช่แห้ง ม. 6 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดไชยพรม ม. 5 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดไชยพฤกษ์ ม. 8 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดไชยมงคล ม. 7 ตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดไชยสถาน ม. 4 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดไชยอาวาส ตำบลเวียง เมือง พะเยา

"ด"
วัดดงบุญนาค ม.7 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดดงสุวรรณ ม.1 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดงอินตา ม. 6 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดดอกบัว ม. 4 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา
วัดดอกบัว ม. 7 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดดอนแก้ว ม. 4 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา
วัดดอนแก้ว ม. 6 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนแก้ว ม. 9 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนเงิน ม. 1 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดดอนไชย ม. 3 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดดอนไชย ม. 4 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดดอนไชย ม. 5 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย ม. 7 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย ม. 8 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย ม. 9 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดอนไชย ม.6 ดอนไชย ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดดอนตัน ม. 4 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนตัน ม. 8 ตำบลป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดอนมูล ม. 2 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา
วัดดอนมูล ม. 2 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดดอนมูล ม. 4 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดดอนมูล ม. 5 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดดอนมูล ม. 8 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนเรือง ม. 8 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดดอนเหล็ก ม. 5 ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดดอยกู่ไก่แก้ว (ดอยกู่ไก่) ม. 6 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดดอยอิสาน ม. 2 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดดาวเรือง ม. 9 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา
วัดดู่ ม. 3 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดแดนเมือง ม.7 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา

"ต"
วัดต้นต้อง ม. 6 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดต๋อมกลาง ม. 4 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดต๋อมดง ม. 5 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดต๋อมใต้ ม. 3 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดตาลถ้อย ม. 3 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดต๊ำกลาง ม. 8 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดต๊ำดอนมูล ม. 2 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดต๊ำนกกก ม. 1 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา
วัดต๊ำน้ำล้อม ม. 5 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดต๋ำป่าลาน ม. 3 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดต๊ำพระแล ม. 7 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดต๊ำม่อน (ต๊ำบ่อน) ม. 6 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดต๊ำเหล่า ม. 2 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา
วัดตุ่นกลาง ม. 2 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา
วัดตุ่นใต้ ม. 1 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา

"ท"
วัดทราย ม. 3 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดทองแย้ม ม. 4 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดทัศนาราม ม. 4 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดท่ากลอง ม. 1 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา
วัดท่าจำปี ม. 5 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา
วัดท่าฟ้าใต้ ม.2 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา
วัดท่าฟ้าเหนือ ม. 1 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา
วัดทุ่งกล้วย ม. 5 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งกว๋าว ม. 3 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งกาไชย ม. 12 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดทุ่งกิ่ว ม. 10 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา
วัดทุ่งแขม ม. 9 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งควบ ม. 2 ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งต้นศรี ม. 1 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดทุ่งติ้ว ม. 6 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งแต ม. 1 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดทุ่งมอก ม. 2 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งมอก ม. 5 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดทุ่งเย็น ม. 2 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งรวงทอง ม.12 ทุ่งรวงทอง ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งหนอง ม. 5 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา
วัดทุ่งหล่ม ม. 6 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งหลวง ม. 7 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดทุ่มท่า ม. 4 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา
วัดเทพวราราม ม.11 สันต้นเปา ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดแท่นคำ ม. 10 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดไทยสุภาพ ม. 5 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา

"น"
วัดนันตาราม (นันทาราม) ม. 5 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดนาเจริญ ม.6 นาเจริญ ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดนาดอ ม. 17 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดนาปรัง ม. 1 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา
วัดนาอ้อม ม. 5 ตำบลขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำจุน ม. 5 ตำบลลอ จุน พะเยา
วัดน้ำปุก ม. 9 ตำบลขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำแป้งพนาราม ม. 14 ตำบลขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำมิน ม. 6 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดน้ำฮาก ม. 16 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดเนินสมบูรณ์วนาราม ม. 12 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดเนินสามัคคี ม. 1 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา

"บ"
วัดบ่อเบี้ย ม. 6 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดบ่อแฮ้ว ม. 5 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา
วัดบัวหล่าย (ปัว) ม. 8 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดบ้านงิ้ว ม. 6 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา
วัดบ้านซ่อน ม. 7 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา
วัดบ้านโซ้ ม.2 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา
วัดบ้านตุ่น ม. 14 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดบ้านทุ่ง ม. 4 ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบ้านธาตุ ม. 16 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดบ้านบัว ม. 7 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดบ้านปิน ม. 3 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดบ้านปุ (ปุ) ม. 5 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดบ้านโป่ง ม. 3 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา
วัดบ้านแม่ปืม ม. 6 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดบ้านไร่ ม. 5 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา
วัดบ้านเลี้ยว ม. 10 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดบ้านหลวง ม. 6 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดบ้านเหยี่ยน ม. 7 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา
วัดบ้านแฮะ ม. 11 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดบุญเกิด ม. 1 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดบุญเกิด ม. 4 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญชุม ม. 6 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญนาค ม. 8 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดบุญยืน ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดบุญยืน ม. 2 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา
วัดบุญยืน ม. 7 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดบุญโยง ม. 9 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดบุญโยชน์ ม. 6 ตำบลสว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญเรือง ม. 12 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดบุญเรือง ม. 7 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา
วัดบุญเรือง ม. 7 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดบุญเรือง ม. 9 ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุญเรือง ม. 9 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดบุญฮอม ม. 8 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดบุบผาราม ม. 7 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดแบ่ง ม. 5 ตำบลงิม ปง พะเยา

"ป"
วัดปง ม. 7 บ้านปงหลวง ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดปงสนุก ม. 2 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดปงสนุก ม. 8 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดปงสนุก ม. 8 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดปงใหม่ ม. 8 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดปทุมทอง ม. 2 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดประชาสามัคคี (พญาลอ) ม. 6 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดปัจฉิมวาส ม. 3 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดปันเจิง ม. 5 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดปัว ม. 6 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดปัวชัย ม. 4 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดปัวดอย ม. 10 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดปัวแหลง ม. 2 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดปัวใหม่ ม. 5 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดป่ากล้วยงาม ม. 2 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดป่าแขม ม. 4 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดป่าคา ม. 2 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดป่าคา ม.3 ป่าคา ตำบลควร ปง พะเยา
วัดป่าคาใหม่ ม. 13 ตำบลควร ปง พะเยา
วัดปางถ้ำ ม. 9 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดปางป้อม ม. 2 ตำบลลอ จุน พะเยา
วัดปางผักหม ม. 7 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดปางมดแดง ม. 9 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดปางวัว ม. 1 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดป่าแดง ม. 5 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดป่าแดงบุญนาค ม. 3 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดป่าแดด ม.2 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดป่าตุ้ม ม. 4 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดป่าฝาง ม. 2 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดป่าแฝกกลาง ม. 2 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดป่าแฝกใต้ ม. 5 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดป่าแฝกเหนือ ม. 3 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดป่าม่วง ม. 5 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ เมือง พะเยา
วัดป่าสัก ม. 4 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดป่าหนองหวี ม. 5 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดปิน ม. 9 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดปี้ ม. 1 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดปุปอ(ปูปอ) ม. 3 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดเปื๋อยเปียง ม. 3 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดโป่งเกลือ ม. 9 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา

"ผ"
วัดผาช้างมูบ ม. 1 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดผาตั้ง ม. 6 ตำบลขุนควร ปง พะเยา
วัดผาลาด ม. 3 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดผาลาด ม. 5 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดผาลาด ม. 7 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดผาฮาว ม. 4 ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดแผ่นดินทอง ม. 9 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา

"ฝ"
วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดฝายกวาง ม.1 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดฝายแก้ว ม. 7 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดฝายหิน ม. 6 ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา

"พ"
วัดพระแก้ว ม. 6 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุขิงแกง ม. 11 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด ม.9 ใหม่เจริญไพร ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย ม. 3 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจอมไคร้ ม. 10 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจอมศีล ม. 11 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจำไก่ ม. 6 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุจำม่วง ม. 9 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดพระธาตุแจ่โห้ว ม. 15 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระธาตุดอยคำ ม. 5 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุดอยน้อย ม. 11 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา
วัดพระธาตุดอยหยวก ม. 6 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดพระธาตุบุญนาค ม. 7 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดพระธาตุโป่งขาม ม. 10 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดพระธาตุภูขวาง ม. 6 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา
วัดพระธาตุภูขวาง ม.1 ม่วงคำ ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดพระธาตุภูซาง ม. 8 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุมุงเมือง ม. 6 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดพระธาตุสบแวน ม. 1 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ม. 9 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดพระนั่งดิน ม. 7 พระนั่งดิน ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดพวงพยอม ม. 5 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา

"ภ"
วัดภูเงิน ม. 13 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดภูมินทร์ ตำบลเวียง เมือง พะเยา

"ม"

วัดมงคลคีรี ม. 10 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดม่วง ม. 5 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดม่วงชุม ม. 12 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ เมือง พะเยา
วัดเมืองอิงหลวง ม. 2 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา
วัดแม่กาโทกหวาก ม. 4 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดแม่กาไร่ ม. 6 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดแม่กาหลวง ม. 3 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดแม่กาห้วยเคียน ม. 2 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดแม่จั๊วะ ม. 10 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดแม่ต๋อมใน ม.7 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดแม่ต๋ำ ม. 4 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดแม่ทะลาย ม. 9 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดแม่ทาย ม. 9 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดแม่นาเรือ ม. 10 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา
วัดแม่พริกเทพนิมิตร ม. 5 ตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดแม่เย็นใต้ ม. 1 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดแม่วังช้าง ม. 8 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดแม่สุก ม. 2 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดแม่สุกธาตุ ม. 9 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา
วัดแม่ใส ม. 2 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา

"ร"
วัดร้อง ม. 1 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องเข็ม ม. 6 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา
วัดร่องค้อม ม. 10 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดร่องคำ ม. 3 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา
วัดร่องคือ ม. 1 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดร่องชมภู ม. 7 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดร้องเชียงแรง ม. 1 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา
วัดร่องดู่ ม. 5 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดร่องปอ ม. 8 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดร่องป่าเปา ม. 2 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดร่องไผ่ ม. 10 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดร่องย้าง ม. 3 ตำบลลอ จุน พะเยา
วัดร่องส้าน ม. 8 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องห้า ม. 1 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดร้องใหม่ ม. 3 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องไฮ ม. 1 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา
วัดร่องไฮ ม. 5 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา
วัดรัตนคูหาวนาราม ม. 11 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดรัตนวนาราม ม. 21 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดราษฎร์บำรุง ม.5 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดไร่แสนสุข ม. 3 ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา

"ล"
วัดล้า ม. 4 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา
วัดลี ม. 2 ตำบลเวียง เมือง พะเยา

"ว"
วัดวังเค็มเก่า ม. 1 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดวังเค็มใหม่ ม. 2 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดวังถ้ำ ม. 8 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดวังบง ม. 7 ตำบลควร ปง พะเยา
วัดแวนโค้ง ม. 8 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดแวนพัฒนา ม. 5 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา

"
ศ"
วัดศรีกู่เอี้ยง ม. 7 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีเกิด ม. 4 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดศรีจอมแจ้ง ม. 1 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดศรีชุม ม. 1 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีชุม ม. 8 ตำบลสว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีดอนแก้ว ม. 10 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีดอนชัย ม. 9 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดศรีดอนชัย (ศรีดอนไชย) ม. 11 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดศรีดอนตัน ม. 3 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดศรีดอนมูล ม. 2 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีดอนมูล ม. 5 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบังวัน ม. 8 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบุญชุม ม. 4 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดศรีบุญชุม ม.5 ป่าสัก ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
วัดศรีบุญยืน ม. 9 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีบุญยืน ม. 9 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา
วัดศรีบุญเรือง ม. 12 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดศรีบุญเรือง ม. 6 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
วัดศรีปันต้น ม. 6 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีปิงเมือง ม. 1 ตำบลลอ จุน พะเยา
วัดศรีพรมบัวนาค ม. 3 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดศรีมงคล ม. 2 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีเมืองชุม ม. 8 ตำบลลอ จุน พะเยา
วัดศรีเมืองมาง ม. 1 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
วัดศรีเมืองมูล ม. 7 ตำบลป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีล้อม ม. 8 ตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีสำราญ ม. 5 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดศรีสุพรรณ ม. 1 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดศรีอุโมงค์ดำ ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดศรีไฮคำ ม. 5 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา

"ส"

วัดสงเคราะห์ราษฎร์ ม. 7 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดสถาน ม. 5 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดสถิตย์ธัมมาราม ม. 11 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสบบง ม. 2 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดสบสา ม. 5 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดสร้อยศรี ม. 7 ตำบลจุน จุน พะเยา
วัดสระ ม. 3 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา
วัดสระใต้ ม. 4 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา
วัดสลาบ ม. 1 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลสว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสะพานดำ ม. 10 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสักลอ ม. 2 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดสักสัน ม. 4 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดสังคหะราษฎร์ ม. 3 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา
วัดสันกลาง ม. 1 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสันกลาง ม. 8 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดสันกว๊าน ม. 8 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา
วัดสันกำแพง ม. 8 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดสันช้างหิน ม. 7 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสันช้างหิน ม.7 สันช้างหิน ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา
วัดสันดอนแก้ว ม. 8 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดสันต้นผึ้ง ม. 6 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา
วัดสันต้นหวีด ม. 7 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดสันต้นแหน ม. 9 สันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดสันทราย ม. 3 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดสันทราย ม. 7 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดสันบัวบก ม. 8 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา
วัดสันป่าก้าว ม.3 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดสั่นป่างิ้วงาม ม. 4 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา
วัดสันป่าถ่อน ม. 6 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา
วัดสันป่าพาด ม. 5 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา
วัดสันป่าม่วง ม. 8 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดสันป่าสัก ม. 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดสันป่าสัก ม.10 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสันป่าเหียง ม. 2 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา
วัดสันปูเลย ม. 3 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดสันปูเลย ม. 8 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดสันเวียงใหม่ ม. 4 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา
วัดสันสลี ม. 7 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
วัดสันหมื่นแก้ว ม. 10 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดสันหลวง ม. 5 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดสา ม. 6 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดสางเหนือ ม. 2 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา
วัดสีพรม ม. 4 ตำบลควร ปง พะเยา
วัดสีมา ม. 2 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา
วัดสุขเกษม ม. 7 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม) ม. 8 ตำบลขุนควร ปง พะเยา
วัดสุวรรณคูหา ม. 1 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
วัดแสนเมืองมา ม. 4 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแสะ ม.11 ตำบลควร ปง พะเยา

"ห"

วัดหงส์หิน ม.6 พวงพยอมใหม่ ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดหนอง ม.4 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองขวง ม. 10 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดหนองบัว ม. 2 ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดหนองบัวเงิน ม. 5 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองร่มเย็น (หนอง) ม. 2 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดหนองลาว ม.4 ตำบลห้วยแก้ว กิ่ง อ.ภูกามยาว พะเยา
วัดหนองเลา ม. 8 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองสระ ม.6 หนองสระ ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
วัดหม้อแกงทอง ม.1 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา
วัดหย่วน ม. 3 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดหลวง ม. 1 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดหลวงราชสันฐาน ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดหล่าย ม. 4 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดหล่าย ม. 9 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดหล่ายทุ่ง ม. 6 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
วัดหล่ายพัฒนา ม. 3 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 5 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดห้วยแก้วหลวง ม. 3 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดห้วยข้าวก่ำ ม. 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
วัดห้วยขุ่น ม. 10 ตำบลขุนควร ปง พะเยา
วัดห้วยเคียน ม. 10 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา
วัดห้วยเคียนเหนือ ม. 1 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา
วัดห้วยไคร้ ม. 1 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดห้วยงิ้ว ม. 2 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
วัดห้วยทรายขาว ม. 6 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดห้วยทรายขาว ม. 7 ห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดห้วยทรายคำ ม. 8 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดห้วยทรายเลื่อน ม. 3 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
วัดห้วยบง ม. 14 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา
วัดห้วยผาเกี๋ยง ม.3 ห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา
วัดห้วยยางขาม ม. 2 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา
วัดห้วยลึก ม. 6 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา
วัดห้วยสา ม. 3 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดห้วยสิงห์ ม. 1 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดห้วยหม้อ ม. 5 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา
วัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง เมือง พะเยา
วัดหัวขัว ม. 5 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดหัวทุ่ง ม. 5 บ้านหัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดหัวนา ม. 7 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา
วัดเหล่าธาตุ ม. 4 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
วัดใหม่ดอนมูล ม. 2 ตำบลควร ปง พะเยา
วัดใหม่ต้นฝาง ม. 5 ตำบลออย ปง พะเยา
วัดใหม่น้ำเงิน ม. 18 ต้า ตำบลงิม ปง พะเยา
วัดใหม่บ้านบอน ม. 7 ตำบลปง ปง พะเยา
วัดใหม่พัฒนา (สันกำแพง) ม. 8 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา
วัดใหม่หลวง ม. 4 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา

"อ"

วัดอนาลโย ม. 16 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา
วัดอิงโค้ง (ดงยา) ม. 5 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา
วัดอินทร์ฐาน ตำบลแม่ต๋ำ เมือง พะเยา

"ฮ"
วัดฮวก ม. 10 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 รายชื่อ คริสตจักร ในจังหวัด "พะเยา"

คริสตจักรพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง พะเยา
คริสตจักรบ้านใหม่วัฒนา ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ พะเยา
คริสตจักรเนินสามัคคี ม.4 บ้านใหม่สันกลาง ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ พะเยา
คริสตจักรร่มพระคุณ หมู่ 8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ พะเยา
คริสตจักร เวียงเชียงคำ หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ พะเยา
วิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยา อ. เมือง จ.พะเยา
คริสตจักรชัยบริบูรณ์ หมู่ 8 ซ.5 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ พะเยา
คริสตจักรพันธกิจร่องส้าน หมู่ 21 ซ.4 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ พะเยา

บริการส่ง ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

• พวงหรีด กรุงเทพ ร้านพวงหรีด กรุงเทพ ร้านดอกไม้ กรุงเทพ ส่งดอกไม้ กรุงเทพ
• พวงหรีด กระบี่ ร้านพวงหรีด กระบี่ ร้านดอกไม้ กระบี่ ส่งดอกไม้ กระบี่
• พวงหรีด กาญจนบุรี ร้านพวงหรีด กาญจนบุรี ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี
• พวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านพวงหรีด กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ ส่งดอกไม้ กาฬสินธุ์
• พวงหรีด กำแพงเพชร ร้านพวงหรีด กำแพงเพชร ร้านดอกไม้ กำแพงเพชร ส่งดอกไม้ กำแพงเพชร
• พวงหรีด ขอนแก่น ร้านพวงหรีด ขอนแก่น ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด โคราช ร้านพวงหรีด โคราช ร้านดอกไม้ โคราช ส่งดอกไม้ โคราช
• พวงหรีด จันทบุรี ร้านพวงหรีด จันทบุรี ร้านดอกไม้ จันทบุรี ส่งดอกไม้ จันทบุรี
• พวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านพวงหรีด ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา
• พวงหรีด ชลบุรี ร้านพวงหรีด ชลบุรี ร้านดอกไม้ ชลบุรี ส่งดอกไม้ ชลบุรี
• พวงหรีด ชัยนาท ร้านพวงหรีด ชัยนาท ร้านดอกไม้ ชัยนาท ส่งดอกไม้ ชัยนาท
• พวงหรีด ชัยภูมิ ร้านพวงหรีด ชัยภูมิ ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ ส่งดอกไม้ ชัยภูมิ
• พวงหรีด เชียงใหม่ ร้านพวงหรีด เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
• พวงหรีด เชียงราย ร้านพวงหรีด เชียงราย ร้านดอกไม้ เชียงราย ส่งดอกไม้ เชียงราย
• พวงหรีด ชุมพร ร้านพวงหรีด ชุมพร ร้านดอกไม้ ชุมพร ส่งดอกไม้ ชุมพร
• พวงหรีด ตรัง ร้านพวงหรีด ตรัง ร้านดอกไม้ ตรัง ส่งดอกไม้ ตรัง
• พวงหรีด ตราด ร้านพวงหรีด ตราด ร้านดอกไม้ ตราด ส่งดอกไม้ ตราด
• พวงหรีด ตาก ร้านพวงหรีด ตาก ร้านดอกไม้ ตาก ส่งดอกไม้ ตาก
• พวงหรีด นครนายก ร้านพวงหรีด นครนายก ร้านดอกไม้ นครนายก ส่งดอกไม้ นครนายก
• พวงหรีด นครปฐม ร้านพวงหรีด นครปฐม ร้านดอกไม้ นครปฐม ส่งดอกไม้ นครปฐม
• พวงหรีด นครพนม ร้านพวงหรีด นครพนม ร้านดอกไม้ นครพนม ส่งดอกไม้ นครพนม
• พวงหรีด นครราชสีมา ร้านพวงหรีด นครราชสีมา ร้านดอกไม้ นครราชสีมา ส่งดอกไม้ นครราชสีมา
• พวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านพวงหรีด นครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช
• พวงหรีด นครสวรรค์ ร้านพวงหรีด นครสวรรค์ ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ ส่งดอกไม้ นครสวรรค์
• พวงหรีด นนทบุรี ร้านพวงหรีด นนทบุรี ร้านดอกไม้ นนทบุรี ส่งดอกไม้ นนทบุรี
• พวงหรีด นราธิวาส ร้านพวงหรีด นราธิวาส ร้านดอกไม้ นราธิวาส ส่งดอกไม้ นราธิวาส
• พวงหรีด น่าน ร้านพวงหรีด น่าน ร้านดอกไม้ น่าน ส่งดอกไม้ น่าน
• พวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านพวงหรีด บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
• พวงหรีด ปทุมธานี ร้านพวงหรีด ปทุมธานี ร้านดอกไม้ ปทุมธานี ส่งดอกไม้ ปทุมธานี
• พวงหรีด ประจวบฯ ร้านพวงหรีด ประจวบฯ ร้านดอกไม้ ประจวบฯ ส่งดอกไม้ ประจวบฯ
• พวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านพวงหรีด ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี ส่งดอกไม้ ปราจีนบุรี
• พวงหรีด ปัตตานี ร้านพวงหรีด ปัตตานี ร้านดอกไม้ ปัตตานี ส่งดอกไม้ ปัตตานี
• พวงหรีด เพชรบุรี ร้านพวงหรีด เพชรบุรี ร้านดอกไม้ เพชรบุรี ส่งดอกไม้ เพชรบุรี
• พวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านพวงหรีด เพชรบูรณ์ ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์ ส่งดอกไม้ เพชรบูรณ์
• พวงหรีด แพร่ ร้านพวงหรีด แพร่ ร้านดอกไม้ แพร่ ส่งดอกไม้ แพร่
• พวงหรีด พะเยา ร้านพวงหรีด พะเยา ร้านดอกไม้ พะเยา ส่งดอกไม้ พะเยา
• พวงหรีด พังงา ร้านพวงหรีด พังงา ร้านดอกไม้ พังงา ส่งดอกไม้ พังงา
• พวงหรีด พัทลุง ร้านพวงหรีด พัทลุง ร้านดอกไม้ พัทลุง ส่งดอกไม้ พัทลุง
• พวงหรีด พิจิตร ร้านพวงหรีด พิจิตร ร้านดอกไม้ พิจิตร ส่งดอกไม้ พิจิตร
• พวงหรีด พิษณุโลก ร้านพวงหรีด พิษณุโลก ร้านดอกไม้ พิษณุโลก ส่งดอกไม้ พิษณุโลก
• พวงหรีด ภูเก็ต ร้านพวงหรีด ภูเก็ต ร้านดอกไม้ ภูเก็ต ส่งดอกไม้ ภูเก็ต
• พวงหรีด มหาสารคาม ร้านพวงหรีด มหาสารคาม ร้านดอกไม้ มหาสารคาม ส่งดอกไม้ มหาสารคาม
• พวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านพวงหรีด แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน
• พวงหรีด มุกดาหาร ร้านพวงหรีด มุกดาหาร ร้านดอกไม้ มุกดาหาร ส่งดอกไม้ มุกดาหาร
• พวงหรีด ยโสธร ร้านพวงหรีด ยโสธร ร้านดอกไม้ ยโสธร ส่งดอกไม้ ยโสธร
• พวงหรีด ยะลา ร้านพวงหรีด ยะลา ร้านดอกไม้ ยะลา ส่งดอกไม้ ยะลา
• พวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านพวงหรีด ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้ ร้อยเอ็ด ส่งดอกไม้ ร้อยเอ็ด
• พวงหรีด ระนอง ร้านพวงหรีด ระนอง ร้านดอกไม้ ระนอง ส่งดอกไม้ ระนอง
• พวงหรีด ระยอง ร้านพวงหรีด ระยอง ร้านดอกไม้ ระยอง ส่งดอกไม้ ระยอง
• พวงหรีด ราชบรี ร้านพวงหรีด ราชบุรี ร้านดอกไม้ ราชบุรี ส่งดอกไม้ ราชบุรี
• พวงหรีด ลพบุรี ร้านพวงหรีด ลพบุรี ร้านดอกไม้ ลพบุรี ส่งดอกไม้ ลพบุรี
• พวงหรีด เลย ร้านพวงหรีด เลย ร้านดอกไม้ เลย ส่งดอกไม้ เลย
• พวงหรีด ลำปาง ร้านพวงหรีด ลำปาง ร้านดอกไม้ ลำปาง ส่งดอกไม้ ลำปาง
• พวงหรีด ลำพูน ร้านพวงหรีด ลำพูน ร้านดอกไม้ ลำพูน ส่งดอกไม้ ลำพูน
• พวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านพวงหรีด ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้ ศรีสะเกษ ส่งดอกไม้ ศรีสะเกษ
• พวงหรีด สกลนคร ร้านพวงหรีด สกลนคร ร้านดอกไม้ สกลนคร ส่งดอกไม้ สกลนคร
• พวงหรีด สงขลา ร้านพวงหรีด สงขลา ร้านดอกไม้ สงขลา ส่งดอกไม้ สงขลา
• พวงหรีด สตูล ร้านพวงหรีด สตูล ร้านดอกไม้ สตูล ส่งดอกไม้ สตูล
• พวงหรีด สมุทรปราการ ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ ส่งดอกไม้ สมุทรปราการ
• พวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านพวงหรีด สมุทรสงคราม ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม
• พวงหรีด สมุทรสาคร ร้านพวงหรีด สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ สมุทรสาคร ส่งดอกไม้ สมุทรสาคร
• พวงหรีด สมุย ร้านพวงหรีด สมุย ร้านดอกไม้ สมุย ส่งดอกไม้ สมุย
• พวงหรีด สระแก้ว ร้านพวงหรีด สระแก้ว ร้านดอกไม้ สระแก้ว ส่งดอกไม้ สระแก้ว
• พวงหรีด สระบุรี ร้านพวงหรีด สระบุรี ร้านดอกไม้ สระบุรี ส่งดอกไม้ สระบุรี
• พวงหรีด สิงห์บุรี ร้านพวงหรีด สิงห์บุรี ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี
• พวงหรีด สุโขทัย ร้านพวงหรีด สุโขทัย ร้านดอกไม้ สุโขทัย ส่งดอกไม้ สุโขทัย
• พวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านพวงหรีด สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี
• พวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านพวงหรีด สุราษฎร์ธานี ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี
• พวงหรีด สุรินทร์ ร้านพวงหรีด สุรินทร์ ร้านดอกไม้ สุรินทร์ ส่งดอกไม้ สุรินทร์
• พวงหรีด หนองคาย ร้านพวงหรีด หนองคาย ร้านดอกไม้ หนองคาย ส่งดอกไม้ หนองคาย
• พวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านพวงหรีด หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้ หนองบัวลำภู ส่งดอกไม้ หนองบัวลำภู
• พวงหรีด หาดใหญ่ ร้านพวงหรีด หาดใหญ่ ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด หัวหิน ร้านพวงหรีด หัวหิน ร้านดอกไม้ ขอนแก่น ส่งดอกไม้ ขอนแก่น
• พวงหรีด อยุธยา ร้านพวงหรีด อยุธยา ร้านดอกไม้ อยุธยา ส่งดอกไม้ อยุธยา
• พวงหรีด อ่างทอง ร้านพวงหรีด อ่างทอง ร้านดอกไม้ อ่างทอง ส่งดอกไม้ อ่างทอง
• พวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านพวงหรีด อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้ อำนาจเจริญ ส่งดอกไม้ อำนาจเจริญ
• พวงหรีด อุดรธานี ร้านพวงหรีด อุดรธานี ร้านดอกไม้ อุดรธานี ส่งดอกไม้ อุดรธานี
• พวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านพวงหรีด อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์
• พวงหรีด อุทัยธานี ร้านพวงหรีด อุทัยธานี ร้านดอกไม้ อุทัยธานี ส่งดอกไม้ อุทัยธานี
• พวงหรีด อุบลราชธานี ร้านพวงหรีด อุบลราชธานี ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 Fax. 02 758 5039